دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • گزارش تصویری
 • فیلم و صوت
 • درباره ما
 • انتصابات
 • پایگاه فرهنگسازی سلامتدرباره روابط عمومی
شماره های تماس با ما 02186701
پست الکترونیکیiumspr@iums.ac.ir
آدرس: اتوبان شهید همت بین شیخ فضل ا.. نوری و شهید چمران دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز همایشهای رازی روابط عمومی


تاریخچه
درباره روابط عمومی
شماره های تماس با ما
پست الکترونیکی
آدرس


قابل توجه شرکت کنندگان آزمون استخدامی دی ماه ۱۳۹۶

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۲۱ | 
قابل توجه شرکت کنندگان آزمون استخدامی دی ماه ۱۳۹۶
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران: شرکت کنندگان آزمون استخدامی  دی ماه ۱۳۹۶خواهشمند است جهت اطلاع از تاریخ زمانبندی و مدارک مورد نیاز به آدرس سایت  hcod.iums.ac.ir مراجعه نمایند.
ضمناً پایان مهلت تحویل مدارک تاریخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۷ می باشد.
بدیهی است عدم مراجعه داوطلب در زمان تعیین شده در جدول یاد شده به منزله  انصراف از انجام ادامه مراحل استخدامی تلقی و طبق مقررات از سایر افراد به جایگزینی ایشان  دعوت بعمل خواهد آمد.
داوطلبین محترم می بایست طبق جدول زمانبندی منتشر شده با همراه داشتن کلیه مدارک ذیل ( ۲ سری ) به ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران به نشانی تهران بزرگراه شهید همت غرب بین تقاطع شیخ فضل ا.. نوری و شهید چمران اداره استخدام دانشگاه  اتاق ۳۰۳ مراجعه نمایند.
 1. اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه
 2. اصل و تصویر کارت ملی
 3. اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی
 4. اصل و تصویر وضعیت طرح نیروی انسانی جهت رشته های مشمول طرح ( پایان طرح معافیت گواهی اشتغال به طرح  و یا گواهی انصراف از طرح حسب مورد برابر مفاد آگهی
 5. اصل و تصویر کلیه مدارک و تاییدیه ی مربوط به سهمیه استخدامی ( ایثارگری ، بومی ، معلولیت و...)
 6. چهار قطعه عکس ۴*۳ پشت نویسی شده
 7. پرینت کارنامه چاپ شده از سایت سازمان سنجش
 8. اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عممومی و یا معافیت دائم ( ویژه آقایان)
 9. اصل و تصویر گواهینامه ب (۲) یا پایه دوم ( جهت رشته شغلی فوریتهای پزشکی)
 10. اصل و تصویر اولین و آخرین قرارداد مربوط به کارکنان قراردادی
 11. اصل و تصویر گواهی اشتغال و ریز سوابق بیمه و تاییدیه برای نیروهای شرکتی در مشاغل تخصصی
 • بدیهی است عدم مراجعه داوطلب در زمان تعیین شده  به منزله  انصراف از انجام ادامه مراحل استخدامی تلقی و طبق مقررات از سایر افراد به جایگزینی ایشان  دعوت بعمل خواهد آمد.

 
جدول زمانبندی
 
ردیف  شماره پرونده   نام   نام خانوادگی  نام پدر  کد ملی شغل  تاریخ مراجعه ساعت مراجعه
۱ ۲۰۲۳۱۱۵ زهرا احمدخانی ابوالفضل ۴۹۰۰۳۰۶۱۶۹ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲ ۲۰۴۹۲۴۲ حسین احمدی رحمان ۲۸۸۰۰۷۰۶۳۵ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۳ ۲۰۴۹۱۷۲ محمد ادبی فیروزجاه حسن ۲۰۵۰۳۷۲۲۸۰ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۴ ۲۰۹۶۵۹۵ لاله اذربیگ علی ۳۱۷۹۸۷۳۹۴۹ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۵ ۲۰۹۱۸۲۵ ریحانه اشتری ماهینی نعمت اله ۴۳۱۰۶۴۳۹۰۶ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۶ ۲۰۶۳۹۶۱ فرزانه امیرسیافی اصغر ۱۵۲۷۴۶۵۹ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۷ ۲۰۶۴۱۶۹ فتانه امینی پور غلامعلی ۴۸۰۲۶۶۷۲۷ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۸ ۲۰۵۶۱۶۶ سپیده انصاری علی اکبر ۸۰۶۸۵۰۶۴ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۹ ۲۰۶۵۴۷۵ فاطمه ایپکچی پور محمدرضا ۶۵۳۸۸۶۷۴ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۰ ۲۰۳۱۱۴۶ مریم ایران نژادنیری خلیل ۶۰۳۰۰۲۹۷۹۷ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۱ ۲۰۵۶۸۹۲ فرشته بابایی اسماعیل ۵۵۶۰۱۳۰۷۳۷ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۲ ۲۰۴۴۳۳۵ زینب بابایی زیدانلو فریدون ۸۷۲۷۷۶۹۴۸ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۳ ۲۰۵۸۸۱۹ احمد باقری عباسعلی ۶۳۶۷۰۸۶۰ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۴ ۲۰۱۰۹۷۸ محمد باقری محمود ۶۴۲۹۹۸۰۴۵۶ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۵ ۲۰۸۹۶۸۰ سیده فهیمه باقری نژادضیابری سیداحمد ۶۳۳۶۴۴۶۸ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۶ ۲۰۶۵۷۰۶ حبیبه بداغی علی اوسط ۳۷۸۱۷۰۹۴۸۵ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۷ ۲۰۵۵۸۶۶ ارش بذرکار حسین ۱۰۵۰۳۴۵۴۷۹ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۸ ۲۰۲۸۱۳۴ سمیرا بهرامی امیر ۴۲۷۰۳۹۳۳۹۴ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۹ ۲۰۹۸۴۰۱ سجاد بهرامیان کاکوند نبی ۴۲۰۹۸۵۱۶۸۱ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۰ ۲۰۳۷۶۵۴ لیلا ترابی پاریزی محمود ۷۰۴۰۲۳۶۱ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۱ ۲۰۶۴۰۹۲ پروین ترکمانی عبدالله ۵۸۹۹۶۶۱۲۱ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۲ ۲۰۱۲۲۲۳ سمیرا جبارزاده تکلدانی منصور ۴۵۳۵۸۱۱۳۷ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۳ ۲۰۶۵۸۴۷ رسول جعفرپور اسماعیل ۲۷۹۰۲۲۰۸۴۰ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۴ ۲۰۳۲۰۷۰ فریبرز جهاندیده نورالله ۲۱۳۰۰۹۶۹۶۴ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۵ ۲۰۸۶۷۷۴ نرگس جوان مهران ۲۱۵۰۰۰۴۰۹۷ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۶ ۲۰۹۶۱۳۱ سپیده جوانبخت جمشید ۲۷۵۵۷۸۵۸۰۲ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۷ ۲۰۰۴۸۹۵ الهه حاتمی گل محمد ۸۲۹۷۸۵۸۷۶ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۸ ۲۰۷۲۵۵۵ منصوره حاجی مهرابی صفر ۹۴۳۱۳۸۳۷۱ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۹ ۲۰۷۴۵۶۲ طاهره حسین علی اکبر ۱۳۸۷۷۳۹۹ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۳۰ ۲۰۶۴۴۳۷ اکام حسین زاده حسن ۲۹۰۹۹۱۰۱۱۳ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۳۱ ۲۰۶۳۴۱۹ زهرا حسینی حشمت الله ۳۲۵۸۳۰۹۰۲۷ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۳۲ ۲۰۷۵۶۵۲ سیدمرتضی حسینی سیدرضا ۱۴۸۳۲۱۵۱ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۳۳ ۲۰۶۵۹۱۰ حمید حیدری علی اکبر ۴۹۹۰۰۴۴۴۷۹ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۳۴ ۲۰۷۸۲۸۶ مهراسا خالقی بهمن ۶۲۲۰۰۰۹۲۵۸ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۳۵ ۲۰۱۸۶۵۹ مریم خجسته عبدالحسن ۱۹۹۰۳۴۴۸۶۰ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۳۶ ۲۰۸۷۳۴۶ حانیه خدابنده لو یوسفعلی ۶۰۲۴۶۰۸۵۹ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۳۷ ۲۰۷۷۵۶۹ بابک خداویردی غلامحسن ۴۹۳۳۸۴۴۳۱ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۳۸ ۲۰۱۱۲۹۷ زینب خدایی رهنی حسین ۴۸۰۶۰۵۷۱۸ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۳۹ ۲۰۶۰۴۷۷ مرجان خضری یعقوب ۸۱۷۸۲۹۹۳ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۴۰ ۲۰۶۰۴۵۰ محبوبه خلوتی براتعلی ۶۳۹۴۶۳۸۶۱ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۴۱ ۲۰۵۵۲۷۶ عاطفه خنارملک خیلی امامعلی ۲۱۶۲۷۵۰۲۴۴ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۴۲ ۲۰۰۲۲۱۰ رویا خوگر بهرام ۶۴۷۴۳۰۰۴ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۴۳ ۲۰۹۱۶۶۹ مصطفی داروغه زاده زواره عبدالرحمن ۷۶۴۳۷۸۸۴ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۴۴ ۲۰۸۳۴۹۰ شقایق داروغها تقی ۷۸۹۲۴۹۸۷ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۴۵ ۲۰۷۲۴۸۹ فاطمه دانشمندمزدابادی احمدعلی ۷۵۸۳۲۹۴۱ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۴۶ ۲۰۳۱۲۷۴ مهسا دبیری گل چین حسین ۷۸۶۷۶۵۸۴ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۴۷ ۲۰۱۸۸۵۵ مهدی درزی رامندی احمد ۴۳۹۱۵۷۱۷۸۱ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۴۸ ۲۰۱۸۴۴۱ سمانه دل ارا عیسی ۳۳۲۰۰۷۵۰۹۸ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۴۹ ۲۰۹۴۰۵۰ یگانه دوشا حسن ۱۶۷۳۹۳۸۸ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۵۰ ۲۰۴۸۹۳۱ الناز دولت یار امیر ۴۰۶۰۴۸۷۷۰۸ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۵۱ ۲۰۷۶۵۶۳ سمیه دیناری مصطفی ۴۱۹۹۷۹۶۲۶۶ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۵۲ ۲۰۵۶۴۴۴ حسن ذوالفقاری زیندانلو احمد ۶۷۰۰۰۰۰۲۷ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۵۳ ۲۰۲۱۳۴۵ مهرنوش راهروان لاهیجی محمود ۲۷۱۰۱۵۴۳۵۸ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۵۴ ۲۰۶۶۵۱۳ محمد رحمتی محمود ۴۵۸۰۰۳۱۹۴۶ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۵۵ ۲۰۷۳۴۶۰ الهام رحیمیان قدرت اله ۱۰۷۱۸۲۰۶ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۵۶ ۲۰۲۷۶۴۲ الهام رخصتی چنیجانی حسین ۲۶۸۰۱۵۰۹۵۳ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۵۷ ۲۰۰۴۳۵۹ مریم رستمی عبدالخالق ۶۶۰۹۹۷۳۷۳۳ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۵۸ ۲۰۳۵۱۴۳ سمیه رستمی هرمز امین اله ۱۵۵۱۴۱۷۱ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۵۹ ۲۰۴۰۳۸۰ مرضیه رضازاده بلگوری محمد ۲۶۷۰۱۴۲۸۱۸ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۶۰ ۲۰۶۵۹۹۲ معصومه رمضان پور مصطفی ۱۶۳۹۸۲۹۸۲۲ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۶۱ ۲۰۳۴۳۸۴ سیما رمضان نژادمشهدی علی ۵۸۰۶۲۱۵۷ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۶۲ ۲۰۱۶۳۳۵ الهه روحی رحیم بگلو حمید ۷۶۶۲۶۷۰۹ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۶۳ ۲۰۴۷۹۷۲ خاطره زارع مسلم ۲۳۶۰۱۳۵۳۱۷ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۶۴ ۲۰۲۸۱۵۸ سمانه زارع محمدعلی ۸۲۲۷۵۱۹۱ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۶۵ ۲۰۳۰۹۲۹ شاهین زارعی خیاوی ابراهیم ۱۶۷۲۴۶۳۷۰۱ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۶۶ ۲۰۰۲۸۳۶ حمیدرضا زرگری گلعلی ۴۹۹۹۶۸۵۷۲۸ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۶۷ ۲۰۹۶۵۳۱ رحیم زمانی فراز میرزاکرم ۳۳۱۹۹۲۶۷۸۰ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۶۸ ۲۰۰۲۹۲۸ اعظم السادات ساداتی سیدرمضان ۲۱۶۲۶۶۹۳۸۲ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۶۹ ۲۰۰۴۶۹۳ محمدناصر سدیدی حسین ۱۰۵۰۲۵۵۱۰۰ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۷۰ ۲۰۱۴۳۸۶ کبری سلطانی کوچکعلی ۵۸۷۰۰۱۴۵۱۴ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۷۱ ۲۰۳۶۷۷۳ سجاد سلطانی نژاد قربانعلی ۲۹۹۳۹۳۳۵۳۱ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۷۲ ۲۰۱۶۵۱۰ خدیجه شادی داود ۴۵۴۹۹۲۷۰۲۱ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۷۳ ۲۰۳۸۵۲۴ سعید شاکر احمد ۷۶۲۵۱۳۴۹ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۷۴ ۲۰۹۵۳۴۲ عاطفه شریفی منصور ۴۸۶۰۱۱۳۵۹۴ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۷۵ ۲۰۳۴۹۳۸ سمیرا شریفی ابوالفتح ۱۵۸۳۲۴۴۶۹۷ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۷۶ ۲۰۲۴۰۲۶ پرستو شریفی راد امیرمنصور ۶۹۸۳۷۶۱۹ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۷۷ ۲۰۹۵۰۹۵ شیرین شریفی وندایی رشید ۲۷۵۵۶۷۸۹۰۹ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۷۸ ۲۰۱۰۶۴۰ زهرا شکاری دورباش منوچهر ۲۹۴۰۱۷۱۰۳۳ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۷۹ ۲۰۶۷۷۲۳ ساسان شکره ابوبکر ۲۸۷۲۴۱۴۸۹۴ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۸۰ ۲۰۷۱۲۰۹ مریم شنگی قهی قربانعلی ۸۳۲۸۲۹۸۱ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۸۱ ۲۰۰۲۷۵۶ حدیث شیرزادچناری محمد ۵۶۹۰۰۰۵۰۸۸ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۸۲ ۲۰۵۵۶۵۲ میلاد صالحی نیا حسین ۴۸۰۲۴۹۹۷۰ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۸۳ ۲۰۲۶۲۴۳ زهرا صفری اکبر ۱۰۷۰۳۳۷۳ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۸۴ ۲۰۷۴۵۸۰ نرگس طالبی علی ۷۱۵۵۱۹۸۰ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۸۵ ۲۰۹۲۷۹۸ سیده منیره طهراموزی سیدحسن ۲۰۹۳۴۳۶۱۳۲ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۸۶ ۲۰۵۲۱۰۵ سپیده عابدینی مجید ۸۳۲۲۷۶۲۸ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۸۷ ۲۰۳۳۴۲۱ معصومه عاروان محمدرضا ۶۲۳۰۰۰۳۲ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۸۸ ۲۰۵۸۱۱۵ فیروزه عامری اصغر ۴۱۰۱۷۸۲۴۱ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۸۹ ۲۰۲۰۰۴۷ مهدی عباس زاده محمد ۴۸۶۹۷۱۸۷۲۳ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۹۰ ۲۰۹۸۱۱۲ محبوبه عبدالرسولی فرد محمد ۱۲۵۹۶۸۳۳ پرستار یک شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۶ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۹۱ ۲۰۳۹۰۴۹ نگار عبدالعلی پور علی رضا ۱۴۰۷۲۹۲۰ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۹۲ ۲۰۳۵۷۶۵ اکبر عبداله پورالنی محمد ۳۸۰۹۵۸۳۵۱ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۹۳ ۲۰۱۹۹۸۷ سمیرا عبداله سلیمی سهراب ۲۲۷۹۸۴۷۴۷۷ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۹۴ ۲۰۰۴۳۴۱ اکرم عبدالهی خوشمردان حسین ۷۹۴۸۵۳۲۲۶ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۹۵ ۲۰۱۸۹۹۱ مهران علی زاده حسین ۱۲۵۰۰۹۵۵۱۴ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۹۶ ۲۰۹۱۸۲۲ سعید علیایی علی اصغر ۴۸۰۲۰۰۱۲۲ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۹۷ ۲۰۶۲۹۶۶ محبوبه علیخانی ابوالفضل ۵۷۱۹۹۰۹۰۴۴ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۹۸ ۲۰۰۵۷۱۹ مریم عیدی نیارق ادم ۱۴۵۰۰۲۴۵۷۲ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۹۹ ۲۰۱۴۷۵۳ حدیثه فاتحی پیکانی غلامرضا ۴۸۰۰۵۰۴۶۵ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۰۰ ۲۰۳۴۷۵۳ طاهره فاطمی حکمعلی ۱۵۵۲۷۵۳۰۳۴ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۰۱ ۲۰۰۹۹۴۶ سونیا فخردرابادی بهنام ۱۱۴۷۰۱۲۷ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۰۲ ۲۰۰۴۹۶۶ مهدیه فراهانی غلامرضا ۴۸۰۳۶۳۱۷۱ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۰۳ ۲۰۹۰۹۸۰ ابوالفضل فرجی قدیرعلی ۷۶۱۸۵۴۰۰ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۰۴ ۲۰۷۷۳۸۰ حسین فلاح علیمراد ۴۱۸۹۸۷۶۴۶۱ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۰۵ ۲۰۷۹۱۳۵ فاطمه فلاح خرد نقی ۲۵۸۰۴۰۴۵۴۶ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۰۶ ۲۰۰۰۶۸۲ فرزانه فلاحت پسند قربانعلی ۴۸۰۴۹۱۱۶۱ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۰۷ ۲۰۷۷۸۹۷ ارزو فولادی کلوری محمد ۱۶۳۹۹۴۸۱۱۲ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۰۸ ۲۰۲۶۵۷۳ رضا قاسمی بهمن ۵۵۰۰۱۲۰۶۰ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۰۹ ۲۰۳۲۳۰۷ اسما قمریان حسن ۲۲۷۹۹۱۹۰۵۲ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۱۰ ۲۰۹۶۷۳۸ امید کاظمی ارسلان ۱۱۵۱۸۴۷۲ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۱۱ ۲۰۹۸۵۴۲ محمدحسین کامیاری بختیار ۶۳۵۵۷۵۸۴ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۱۲ ۲۰۳۸۱۱۸ فاطمه کریمی محمدعلی ۵۲۰۴۴۱۷۳۷ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۱۳ ۲۰۵۴۵۱۲ محسن کریمی محمد ۱۰۵۰۴۸۲۹۴۸ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۱۴ ۲۰۰۶۳۸۵ مهناز کریمی کریم ۱۵۳۱۴۱۹۶۲۳ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۱۵ ۲۰۳۱۱۵۸ سمانه کریمیان محمدرضا ۸۰۸۱۱۹۸۱ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۱۶ ۲۰۰۴۳۱۵ سمیه کمالی سیاهرودی عین الله ۷۷۴۳۱۵۶۱ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۱۷ ۲۰۸۱۹۳۳ فاطمه کمالی مدوار اصغر ۴۸۰۲۷۷۳۹۷ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۱۸ ۲۰۲۰۴۳۳ عالیه کمی محمدبردی ۲۲۳۰۰۶۸۹۴۶ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۱۹ ۲۰۲۵۷۱۰ سمیه کوهستانی علی ۸۲۰۱۳۶۳۹۵ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۲۰ ۲۰۱۰۲۵۸ حمیدرضا کیوانلوشهرستانکی تاج محمد ۵۲۱۹۹۷۳۲۶۶ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۲۱ ۲۰۴۹۱۰۶ جواد گراوند همت ۴۱۹۰۲۷۴۰۷۰ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۲۲ ۲۰۲۳۴۳۷ بهاره لطفی مرادلو احرام ۱۸۲۳۰۹۷۰ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۲۳ ۲۰۰۲۹۴۷ مریم لهراسبی نجاد غلامرضا ۵۳۲۴۶۲۸۰۷ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۲۴ ۲۰۶۶۰۴۸ لیلا مالکی احمد ۱۸۱۸۴۹۵۲۸۷ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۲۵ ۲۰۰۳۲۴۴ یعقوب مجیدی قره ناز علی ۱۵۵۲۹۲۴۳۳۵ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۲۶ ۲۰۷۴۹۱۰ الهه محمدبیگی عباسعلی ۱۰۳۱۴۲۵۳ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۲۷ ۲۰۳۸۹۰۲ مینا محمدخراسانی نورعلی ۸۳۳۵۳۳۴۸ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۲۸ ۲۰۵۹۳۴۸ میثم محمدزاده رجب ۴۹۰۰۱۸۹۶۰۱ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۲۹ ۲۰۱۶۶۷۲ الناز محمدی محمد ۱۵۶۵۷۳۰۲ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۳۰ ۲۰۴۱۶۵۰ رسول محمودزاده گلعلی ۲۰۵۰۰۱۵۳۴۸ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۳۱ ۲۰۷۷۲۸۹ فرشید مرادی نامدار ۱۱۵۰۰۲۳۴۳۰ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۳۲ ۲۰۰۴۹۰۱ سکینه مردانی چمازکتی ذکریا ۲۱۶۲۷۹۰۴۲۴ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۳۳ ۲۰۱۴۱۸۲ رشید معظمی گودرزی علیرضا ۵۵۷۹۷۲۸۷۸۶ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۳۴ ۲۰۳۵۵۰۵ عاطفه معظمی گودرزی محمدحسن ۴۱۲۰۱۹۱۵۶۷ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۳۵ ۲۰۳۸۶۲۹ مهسا مقدمی حسین ۱۵۷۷۴۱۳۹ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۳۶ ۲۰۰۰۳۷۹ شیدا ملاح نوکندی مرادعلی ۲۲۴۰۰۱۱۰۷۶ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۳۷ ۲۰۲۷۲۷۰ مهرنوش منوچهری فرد کاظم ۱۳۵۳۸۹۵۰ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۳۸ ۲۰۲۰۴۴۳ سیده نیلوفر موسوی سیده عباس ۸۳۰۳۰۷۹۴ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۳۹ ۲۰۶۳۶۷۲ ملیحه السادات موسوی چاشمی سیدعلی ۲۱۶۲۵۶۹۴۲۶ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۴۰ ۲۰۳۷۹۳۸ سیداسماعیل موسوی خلیق سیدعلیرضا ۷۶۷۱۸۷۴۳ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۴۱ ۲۰۵۵۲۲۷ زهرا موسوی نسب میراحمد ۵۰۴۰۰۴۸۲۶۲ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۴۲ ۲۰۸۶۸۸۰ سمیرا موسی نژاد صیاد ۱۵۹۶۹۴۷۹ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۴۳ ۲۰۴۶۷۲۱ سیده نرگس میرحسینی شلمانی سیدعلی ۲۷۰۹۹۵۹۱۳۵ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۴۴ ۲۰۳۱۰۴۵ پیمان میرزایی بایرامعلی ۱۴۶۷۶۴۴۸۲۱ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۴۵ ۲۰۴۲۱۵۴ فرشته سادات میرشفیعی خوزانی سیداکبر ۸۳۱۱۴۵۸۰ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۴۶ ۲۰۱۶۷۸۹ سحر نامی ابی بیگلو محمد ۱۴۳۰۹۶۲۹ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۴۷ ۲۰۳۹۲۵۰ حمید نصیری تازه کندی بهمن ۶۶۶۰۰۰۷۶۴۴ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۴۸ ۲۰۶۷۱۰۵ سحر نوذریان ارانی نعمت اله ۱۴۲۳۳۵۳۳ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۴۹ ۲۰۲۰۴۰۵ سینا نورزادحسن باروق سلیمان ۲۱۶۲۶۴۹۷۱۳ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۵۰ ۲۰۱۹۰۷۲ معصومه نیازی نخعی مجید ۸۹۰۲۷۲۷۹۴ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۵۱ ۲۰۵۹۵۹۰ سعیده هادی عباس ۸۰۷۵۳۶۴۷ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۱۵۲ ۲۰۱۳۴۳۶ زهرا هدایت پور محمود ۷۸۰۳۱۲۵۰۳ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۱۵۳ ۲۰۱۴۷۲۴ افشین هدایتی اللهقلی ۱۴۵۰۵۸۳۶۸۷ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۱۵۴ ۲۰۸۵۷۲۲ مسعود وقاری محمدعلی ۱۱۱۹۲۹۱۷ پرستار دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۱۵۵ ۲۰۷۶۳۸۱ مهدی ابراهیم زاد اکبر ۳۳۰۹۵۴۰۵۰۲ طب اورژانس دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۱۵۶ ۲۰۶۶۷۶۶ مهشیدسادات ابراهیم نژادشیروانی سیدناصر ۲۰۶۴۷۱۶۸۳۱ کارشناس شبکه دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۱۵۷ ۲۰۶۶۸۹۳ میثم انصاری علی اکبر ۱۲۱۰۰۲۵۸۱۷ کارشناس شبکه دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۱۵۸ ۲۰۴۰۸۸۸ شهناز بابایی فیض اله ۳۲۲۶۷۹۶۷۲ کارشناس امور بیمارستان ها دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۱۵۹ ۲۰۲۷۰۱۱ علی برزه کار غلامرضا ۷۹۵۹۴۰۲۶ کارشناس امور بیمارستان ها دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۱۶۰ ۲۰۱۵۰۸۹ علیرضا جلالی محمدرضا ۷۷۷۵۷۳۰۰ طب اورژانس دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۱۶۱ ۲۰۰۲۴۲۵ علیرضا درودگر حسن ۶۹۵۵۷۵۴۳ طب اورژانس دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۱۶۲ ۲۰۹۶۳۵۳ علیرضا رادین مجد احمد ۶۷۲۳۲۶۰۴ متخصص ارتوپدی دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۱۶۳ ۲۰۹۷۳۹۲ کمال رضایی علی ۲۲۴۹۹۵۷۰۴۵ کارشناس توانبخشی دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۱۶۴ ۲۰۰۱۷۸۴ تورج رضایی میرزانق یقین علی ۷۱۶۰۸۵۱۶ کارشناس تجهیزات دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۱۶۵ ۲۰۶۰۱۵۶ فروغ زمانیان اسداله ۴۵۰۰۸۱۱۷۶ طب اورژانس دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۱۶۶ ۲۰۱۸۱۷۲ مینا زواره اسداله ۲۱۲۱۴۷۳۷۰۱ طب اورژانس دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۱۶۷ ۲۰۶۲۳۳۷ فاطمه سپیانی یوسف ۱۱۲۹۰۰۵۶۶۶ کارشناس پذیرش و مدارک دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۱۶۸ ۲۰۶۶۱۳۹ سیدمحمودرضا سجادی سیدعلیرضا ۶۲۱۴۴۶۲۶ طب اورژانس دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۱۶۹ ۲۰۴۵۹۱۲ سیروس سهرابی جمشید ۴۹۴۰۱۸۴۳۱۵ طب اورژانس دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۱۷۰ ۲۰۹۵۵۶۳ عصمت شبانی نوش ابادی اسمعیل ۷۶۲۹۹۲۹۵ طب اورژانس دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۱۷۱ ۲۰۶۳۰۱۳ نیوشا شهیدی صادقی مجید ۸۰۵۷۶۵۶۷ کارشناس امور بیمارستان ها دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۱۷۲ ۲۰۶۴۸۵۴ اعظم صفایی رجبعلی ۸۵۹۸۳۴۵۶۵ کارشناس امور بیمارستان ها دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۱۷۳ ۲۰۵۵۸۰۱ حسن عطارچی مجید ۶۹۴۰۱۵۷۸ متخصص ارتوپدی دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۱۷۴ ۲۰۹۵۱۱۲ سعید غلامی قاراب اسمعیل ۱۵۳۲۶۸۷۱۱۷ طب اورژانس دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۱۷۵ ۲۰۹۹۰۹۳ روح اله قنبری عباس ۱۱۶۲۷۴۴۱ کارشناس تجهیزات دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۱۷۶ ۲۰۱۶۴۹۹ بهزاد کیانی ابی بکلو عصمت الاه ۱۴۶۶۵۶۶۳۴۵ کارشناس پذیرش و مدارک دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۱۷۷ ۲۰۹۴۵۲۶ علی مظفرپورنوری حسین ۶۹۷۸۰۴۹۸ طب اورژانس دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۱۷۸ ۲۰۴۹۸۶۴ علی مقدس جعفری محمدحسن ۲۹۹۱۷۴۴۵۱۰ طب اورژانس دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۱۷۹ ۲۰۳۸۶۳۲ محمدرضا مقصودی عزیزاله ۳۸۰۱۲۲۰۵۱۶ طب اورژانس دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۱۸۰ ۲۰۷۷۲۲۹ جواد احمدی نژاد محمدعلی ۴۵۴۰۰۶۳۹۸۷ کاردان فوریتها دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۷ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۱۸۱ ۲۰۵۷۳۹۵ حبیب ادینه وند یارمحمد ۴۱۹۰۲۶۱۳۹۴ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۸۲ ۲۰۷۴۴۵۷ عبدالبصیر ارازگلدی داشلی برون محمد ۲۰۲۰۴۰۸۷۸۳ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۸۳ ۲۰۵۱۱۷۵ سعید ازادبخت شیخ مراد ۴۱۹۰۲۲۱۲۰۱ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۸۴ ۲۰۷۴۴۵۸ فردین اسدی صنمی همت اله ۲۱۵۰۱۴۹۵۶۷ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۸۵ ۲۰۰۵۰۲۷ رسول اسماعیل زاده قادر ۲۷۴۱۷۱۸۶۷۹ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۸۶ ۲۰۹۱۲۵۸ محمد اسمعیلی صالح ۲۸۸۰۱۹۳۸۴۲ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۸۷ ۲۰۵۰۳۹۰ علی اصغری حسین ۴۸۶۰۰۰۷۶۱۱ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۸۸ ۲۰۵۶۱۴۰ عبدالقیوم امانی حمید ۵۳۱۰۰۱۶۶۰۰ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۸۹ ۲۰۱۵۱۸۷ حسین امرایی شیرعلی ۵۹۸۰۰۵۹۵۸۱ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۹۰ ۲۰۵۹۶۱۴ یاسر امری ماشاالله ۴۵۴۰۰۰۰۲۰۹ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۹۱ ۲۰۶۰۴۰۳ اشکان اهنگری اهنگرکلایی غلامرضا ۳۱۰۱۳۷۷۹۹ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۹۲ ۲۰۸۲۸۷۰ میثم باباخانی عباس ۵۳۴۰۰۰۴۴۵۷ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۹۳ ۲۰۰۶۹۶۵ عبدالقیوم باقی پورسید امانگلدی ۴۹۷۰۰۱۲۸۰۶ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۹۴ ۲۰۰۲۴۵۹ سینا برومندنیری محراب ۱۷۳۷۳۱۳۱ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۹۵ ۲۰۸۹۰۶۶ احمدرضا بشیری محمدرضا ۴۰۰۰۱۴۲۲۳۲ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۹۶ ۲۰۹۹۰۷۵ محمد بهرامی کریم ۲۸۶۰۰۵۰۵۵۸ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۹۷ ۲۰۷۴۸۳۹ احمد بهلکه ارازقلی ۲۰۲۰۴۷۲۰۰۷ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۹۸ ۲۰۱۸۸۰۹ زانیار بهین علی ۲۹۲۰۱۵۶۰۴۷ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۱۹۹ ۲۰۳۲۸۷۳ رضا پارسازاده کلوانق علی ۱۷۳۰۰۷۰۱۵۹ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۰۰ ۲۰۷۳۱۸۶ امید پیری عباس ۳۷۲۰۲۹۲۶۵۷ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۰۱ ۲۰۳۷۱۰۲ سامان ترکارانی یحیی ۴۸۵۰۰۵۴۸۶۲ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۰۲ ۲۰۳۰۱۸۷ عادل توانا رحیم ۲۹۲۰۲۶۵۲۶۱ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۰۳ ۲۰۱۷۷۷۶ فرشاد جاویدان ناصر ۹۲۱۹۷۰۷۵۷ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۰۴ ۲۰۴۳۰۹۲ مسلم جمشیدی نسب اله یار ۴۲۰۰۱۸۰۵۶۱ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۰۵ ۲۰۶۵۴۴۹ رضا جهاندیده حسین ۳۸۶۵۳۵۳۳۷ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۰۶ ۲۰۰۳۳۷۰ سیامک جهانی صحبت ۳۳۷۰۰۳۱۳۲۹ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۰۷ ۲۰۳۳۷۲۸ مهدی حاجی زاده شاهیوند کاکامراد ۶۱۳۹۹۵۸۶۹۵ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۰۸ ۲۰۴۲۵۲۹ جواد حاجی محمدی محرمعلی ۳۹۹۲۵۶۶۵۱۱ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۰۹ ۲۰۵۱۳۵۷ ارازمحمد حسین زاده ارتق ۴۸۶۰۰۶۳۵۹۷ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۱۰ ۲۰۹۱۱۹۸ سیدحسین حسینی سیدمرتضی ۲۴۰۰۱۲۷۵۸۱ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۱۱ ۲۰۴۲۴۵۵ روح اله حیدری خانمحمد سیف اله ۱۶۱۰۱۴۶۰۶۹ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۱۲ ۲۰۰۰۷۱۲ مرتضی خانی شادعلی ۴۳۱۰۵۷۰۰۰۳ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۱۳ ۲۰۳۸۶۲۸ اوات خاوری محمدامین ۲۸۶۰۱۹۳۵۴۵ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۱۴ ۲۰۱۶۰۳۳ محمدزیبر خدادوست مومن ۶۴۶۰۰۸۵۸۳۸ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۱۵ ۲۰۹۹۰۰۸ کاوه خزاعی غلامعلی ۹۴۰۹۶۵۶۲۳ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۱۶ ۲۰۵۶۵۹۹ محمد خزایی اسمعیل ۳۹۵۰۲۰۵۸۰۲ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۱۷ ۲۰۱۹۳۴۰ ایمان خوب زاده محمد ۵۹۹۰۰۱۶۸۵۹ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۱۸ ۲۰۷۷۰۱۴ بنیامین خوجم لی اق محمد ۲۰۲۰۳۸۳۲۹۲ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۱۹ ۲۰۵۰۵۳۰ میثم خیراله زاده جلیل ۶۷۴۰۰۰۸۴۵۰ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۲۰ ۲۰۰۱۲۰۹ امین دامود محمدکریم ۲۹۲۰۱۵۰۵۷۱ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۲۱ ۲۰۲۶۸۴۷ سجاد دانیالی محمد ۴۵۴۰۰۳۰۴۵۰ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۲۲ ۲۰۳۵۳۵۷ ادریس دژهنمت محمدرشید ۳۸۱۰۲۸۹۰۵۱ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۲۳ ۲۰۵۵۱۴۸ حمزه رامین ملک جمشید ۴۸۵۰۰۴۲۶۷۸ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۲۴ ۲۰۳۱۷۷۳ محمد رحمانی عمر ۲۹۲۰۰۳۷۸۹۷ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۲۵ ۲۰۸۹۳۳۳ مجید رحمانی عبدالمحمد ۲۲۸۰۱۴۸۷۵۷ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۲۶ ۲۰۷۶۸۹۶ حجت اله رحیم نیا ولی اله ۳۷۷۰۰۲۳۵۴۴ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۲۷ ۲۰۳۶۱۴۴ رحیم رحیمی قادر ۳۷۵۰۱۶۰۵۴۶ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۲۸ ۲۰۱۸۱۱۷ احسان رحیمی فتح قربانعلی ۴۰۰۰۱۵۴۶۶۴ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۲۹ ۲۰۱۰۲۵۳ عبداله رستمی محمود ۳۸۱۰۲۰۱۸۱۲ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۳۰ ۲۰۱۰۳۲۰ هوشنگ رسول زاده امامعلی ۳۲۲۰۰۹۳۲۳۱ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۳۱ ۲۰۱۰۵۸۷ علی رسولی کریم ۲۴۷۱۷۰۵۷۳۱ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۳۲ ۲۰۳۸۰۰۸ سعید رضایی منصور ۴۵۴۰۰۶۹۱۹۵ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۳۳ ۲۰۸۱۹۸۸ هادی رضایی فر محمدعلی ۵۲۶۹۶۰۱۳۴۶ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۳۴ ۲۰۷۲۶۶۶ محمدحسن زارعی پرویز ۶۴۸۹۹۴۸۵۱۶ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۳۵ ۲۰۴۶۰۷۶ میثم زمانی الوار فضل اله ۴۲۰۰۱۵۸۷۵۲ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۳۶ ۲۰۸۴۹۲۷ سجاد زیوری نعمت اله یار ۴۰۰۰۰۸۵۸۳۲ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۳۷ ۲۰۳۵۴۷۲ مرتضی ساکی راد کبک علی ۴۲۰۰۲۴۳۷۶۸ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۳۸ ۲۰۰۸۸۴۷ روح الله سالک مختاری بهرعلی ۳۹۸۰۱۲۶۶۵۱ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۳۹ ۲۰۷۱۴۸۱ حمید سالک مختاری علی اکبر ۳۹۸۰۰۹۴۳۲۴ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۴۰ ۲۰۱۶۸۸۸ سیددانا سجادی یاسین ۳۸۱۰۱۸۶۹۸۸ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۴۱ ۲۰۹۷۱۱۸ بهنام سرمدی سیفی علی اشرف ۴۰۰۰۰۹۰۰۹۷ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۲۴۲ ۲۰۷۱۵۲۷ مجید سواری رحیم ۱۹۸۸۸۷۲۶۰۱ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۲۴۳ ۲۰۹۳۸۴۱ سعید شرفی عزت اله ۴۰۶۰۵۹۶۳۱۰ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۲۴۴ ۲۰۱۰۰۸۹ عدنان شریفی احمد ۳۸۱۰۲۰۲۳۴۷ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۲۴۵ ۲۰۲۶۸۶۸ سعید شکارچی دیوشلی داود ۵۵۶۰۳۰۶۲۱۵ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۲۴۶ ۲۰۵۶۳۶۶ محمد شمسی پورازبری احمد ۴۸۹۹۱۳۸۴۶۶ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۲۴۷ ۲۰۸۲۵۱۷ سعید شیری شکرعلی ۴۰۴۰۰۲۲۷۳۴ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۲۴۸ ۲۰۶۴۶۱۲ مرتضی عباسی اصل گنجینه کتاب هاشم ۱۵۹۰۰۷۰۵۷۷ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۲۴۹ ۲۰۰۴۹۲۱ محمود عربی غلامحسین ۴۵۳۰۰۸۸۳۰۸ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۲۵۰ ۲۰۱۸۲۸۵ مهدی عزیززاده محمدصالح ۳۸۴۰۱۲۷۵۰۵ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۲۵۱ ۲۰۰۱۶۸۷ ابراهیم عسگری محمدعلی ۴۰۰۰۰۷۵۴۷۰ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۲۵۲ ۲۰۶۱۶۰۵ رضا علیزاده مقدم حمید ۴۳۰۰۷۶۹۴۰ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۲۵۳ ۲۰۸۱۴۴۳ بهمن غلامی رومشگان علی حسین ۵۹۸۰۰۲۴۰۱۸ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۲۵۴ ۲۰۶۱۴۶۷ برومند فتحی حبیب الله ۳۸۲۱۳۸۲۰۵۸ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۲۵۵ ۲۰۲۶۷۳۹ پیمان فرزین محمد ۳۸۳۰۰۹۶۹۰۹ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۲۵۶ ۲۰۹۰۴۶۱ رضا فیضی طالب باقربگ ۴۰۶۰۶۰۳۶۶۱ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۲۵۷ ۲۰۳۰۱۵۸ مهدی فیلی جاروندی محمد ۴۵۱۰۰۸۶۵۴۷ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۲۵۸ ۲۰۱۲۹۷۲ رضا قادرزاده پرویز ۱۷۷۸۲۷۴۰ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۲۵۹ ۲۰۲۶۰۶۷ محمد قاسمی جعفر ۵۲۰۶۶۴۷۵۲ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۲۶۰ ۲۰۴۲۴۸۲ مهرداد قربانپور محمود ۱۴۸۶۸۱۹۹ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۲۶۱ ۲۰۲۴۵۷۵ نظر قره جه رحیم بردی ۶۲۸۰۰۰۱۵۲۰ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۲۶۲ ۲۰۲۰۰۰۴ ولی اله کاظمی ابراهیم ۴۰۳۱۹۷۹۵۰۹ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۲۶۳ ۲۰۹۷۲۱۴ رضا کاظمی برجعلی ۵۰۲۰۰۳۲۵۲۲ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۲۶۴ ۲۰۴۳۵۲۹ عبدالسلام کرامت احمد ۲۹۵۹۹۳۱۱۰۶ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۲۶۵ ۲۰۰۲۵۴۰ شاهو کرماجیان الله مراد ۳۷۳۲۶۰۸۱۵۸ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۲۶۶ ۲۰۲۷۶۳۰ علی کرمی گواری غلامعلی ۵۲۰۶۷۴۱۵۴ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۲۶۷ ۲۰۰۴۸۲۸ علیرضا کریمی علی اصغر ۴۵۸۰۲۳۸۷۴۵ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۲۶۸ ۲۰۲۷۹۷۷ مهرداد کریمیان اهور احمد ۳۹۸۰۱۱۶۱۹۰ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۲۶۹ ۲۰۹۶۶۴۱ سعید گداری احمد ۴۰۰۰۰۷۳۷۲۹ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۲۷۰ ۲۰۹۶۲۲۳ وحید گداری احمد ۴۰۰۰۰۷۳۷۳۷ کاردان فوریتها سه شنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۸ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۲۷۱ ۲۰۴۶۵۱۹ رضا گودینی ابراهیم ۳۳۰۰۰۸۰۳۹۸ کاردان فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۷۲ ۲۰۱۰۳۸۵ ارمان مامی زاده علی ۳۸۱۰۲۶۲۹۴۳ کاردان فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۷۳ ۲۰۴۰۴۹۳ سامان مبارکی عبدالله ۵۵۸۰۰۷۰۶۸۳ کاردان فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۷۴ ۲۰۹۶۴۵۲ سیدمیثم محمدی سیدمحرمعلی ۵۳۹۰۰۰۷۰۰۱ کاردان فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۷۵ ۲۰۸۷۳۰۸ فرهاد محمدی علی ۶۷۰۹۶۵۳۰ کاردان فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۷۶ ۲۰۹۷۲۶۰ سیدسعید محمدی سیدمحمدکرم ۴۲۰۰۲۲۶۳۹۱ کاردان فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۷۷ ۲۰۴۹۵۱۳ شیرکو محمدی رحمان ۲۸۶۰۰۳۴۶۳۳ کاردان فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۷۸ ۲۰۷۱۴۰۸ مهدی محمودی بری جانی ذوالفقار ۴۹۹۰۰۶۳۳۶۸ کاردان فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۷۹ ۲۰۶۵۹۶۶ سجاد مرادی ستار ۳۸۱۰۰۶۲۸۵۵ کاردان فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۸۰ ۲۰۹۴۳۴۰ سامان مرادی محمدصادق ۴۹۵۰۰۵۰۲۰۶ کاردان فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۸۱ ۲۰۱۷۸۲۹ کیانوش مرادی عارف علیرضا ۴۰۰۰۰۷۹۷۴۳ کاردان فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۸۲ ۲۰۹۷۵۵۹ بهنام مکری ساوجبلاغی سلطان ۲۸۶۰۳۱۱۰۸۴ کاردان فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۸۳ ۲۰۶۲۳۴۵ علی مهدوی ممان مهدیعلی ۱۴۴۵۳۸۵۱ کاردان فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۸۴ ۲۰۹۰۳۲۳ مسعود مهری ابرهیم ۲۸۸۰۰۷۸۳۰۱ کاردان فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۸۵ ۲۰۱۶۸۳۳ محسن مولایی خیرالله ۳۹۸۰۱۶۹۵۶۱ کاردان فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۸۶ ۲۰۷۴۴۴۸ بهزاد میربک سبزواری محمدقلی ۴۱۹۰۱۳۱۹۰۳ کاردان فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۸۷ ۲۰۴۵۰۲۸ علیرضا میرزازاده سالار ۵۳۴۰۰۲۱۲۵۴ کاردان فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۸۸ ۲۰۳۰۳۹۷ یوسف میرزایی اکبر ۴۸۹۹۰۴۲۶۱۲ کاردان فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۸۹ ۲۰۷۱۹۹۸ ذکریا میرزایی سعداله ۴۳۶۰۲۳۶۶۷۰ کاردان فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۹۰ ۲۰۳۷۸۴۲ میلاد نجاتی مظاهر ۶۱۰۱۴۴۷۹۰ کاردان فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۹۱ ۲۰۳۹۹۷۲ میثم نجم رضا ۷۸۰۶۴۱۰۵۱ کاردان فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۹۲ ۲۰۸۵۶۰۴ مهدی ندری حبیب الله ۴۱۹۰۲۳۴۷۱۰ کاردان فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۹۳ ۲۰۴۴۵۴۲ سجاد ندری علی ۴۱۹۰۳۵۳۹۷۳ کاردان فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۹۴ ۲۰۴۳۸۲۰ ایوب نظاملو سبزعلی ۳۷۷۰۰۳۵۰۰۳ کاردان فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۹۵ ۲۰۸۴۷۲۱ حسین نوری زاده مرتضی ۴۵۴۰۰۸۰۱۲۱ کاردان فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۹۶ ۲۰۳۱۳۵۱ یونس نیک نژاد حسین ۲۹۴۰۰۲۱۷۵۹ کاردان فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۹۷ ۲۰۱۴۵۵۲ اسحق یادگاری اقکند انام اله ۱۵۳۴۱۷۱۱۱۸ کاردان فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۹۸ ۲۰۵۰۰۱۶ فرهاد یلمه محمددوردی ۲۲۳۰۱۰۱۶۱۷ کاردان فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۲۹۹ ۲۰۸۶۵۴۸ رحیم یوسفی ولی ۲۹۳۰۱۰۶۸۵۹ کاردان فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۳۰۰ ۲۰۱۴۰۶۹ معین احدی اسداله ۳۲۴۰۲۹۱۰۷۱ کارشناس فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۳۰۱ ۲۰۷۰۵۱۶ مجید احمدی یوسف ۴۸۹۰۱۰۳۸۷۲ کارشناس فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۳۰۲ ۲۰۱۱۳۵۹ مرتضی ازادفلاح سلیمان ۴۸۹۷۶۶۹۱۴۶ کارشناس فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۳۰۳ ۲۰۹۵۲۴۰ رسول امامی کاظمی فر اسدالله ۴۰۰۰۱۰۱۵۶۰ کارشناس فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۳۰۴ ۲۰۲۴۷۳۴ اسد باجولوند محمدحسین ۴۲۱۰۰۸۷۳۲۷ کارشناس فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۳۰۵ ۲۰۶۱۹۰۱ وحید بیاتی نژاد نصرت الله ۱۴۳۲۵۰۲۰ کارشناس اتاق عمل چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۳۰۶ ۲۰۴۷۶۲۱ هیدی پذیرفته علی ۲۸۸۰۰۹۱۹۰۱ کارشناس فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۳۰۷ ۲۰۱۰۶۵۶ رضا پروین امان محمد ۶۸۲۵۰۵۷۴۹ کارشناس فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۳۰۸ ۲۰۰۴۰۴۰ مهدی پورقاضی محمدرضا ۵۸۸۳۵۱۶۴ متخصص مغز و اعصاب چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۳۰۹ ۲۰۰۲۵۵۹ حامد تقوی محمود ۸۴۲۰۶۰۹۸ کارشناس اتاق عمل چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۳۱۰ ۲۰۷۳۵۹۸ ناصر تیموری علی ۴۵۵۹۹۴۸۷۳۹ کارشناس فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۳۱۱ ۲۰۵۸۲۴۱ کاوه جوانمردی محمدرشید ۳۲۳۰۹۱۱۸۶۵ کارشناس فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۳۱۲ ۲۰۹۱۸۴۴ سجاد چراغی یوسف اباد پنجعلی ۴۲۰۰۰۸۳۵۷۴ کارشناس فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۳۱۳ ۲۰۳۰۹۷۹ احمد حیدری رضا ۸۲۰۰۷۶۸۱۳ کارشناس اتاق عمل چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۳۱۴ ۲۰۲۵۲۰۸ محمدحسن حیدری قبادلو ساری ۲۴۲۰۱۴۰۷۴۵ کارشناس فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۳۱۵ ۲۰۳۳۶۹۰ سعید خالقی علی اقا ۳۳۵۰۰۴۵۰۱۴ کارشناس فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۳۱۶ ۲۰۷۹۱۵۵ میثم خدابنده لو بداغعلی ۴۳۶۰۱۷۷۱۱۹ کارشناس فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۳۱۷ ۲۰۰۰۰۳۱ محمدجواد دارابی احمد ۴۰۴۰۱۲۸۴۵۱ کارشناس فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۳۱۸ ۲۰۷۴۵۲۳ شبنم دارابی ملایری رضا ۳۹۳۴۵۴۵۹۲۰ کارشناس اتاق عمل چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۳۱۹ ۲۰۹۲۳۶۱ طاهره دانش قاسمی عباس ۴۹۰۰۲۰۰۹۴۸ ماما چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۳۲۰ ۲۰۲۱۴۷۴ حسن داودی امیرحسین ۱۱۲۹۹۵۰۴۷۶ کارشناس فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۳۲۱ ۲۰۳۷۹۴۵ صابر رضایی عشاقی حسینعلی ۳۹۲۰۱۸۱۰۶۹ کارشناس فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۳۲۲ ۲۰۸۳۵۴۰ رضا زالی جواد ۱۵۲۰۱۲۸۵۰۹ کارشناس اتاق عمل چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۳۲۳ ۲۰۰۰۰۰۱ امیر زینی وندنژاد علی اکبر ۴۰۶۰۰۷۳۴۲۳ کارشناس فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۳۲۴ ۲۰۰۴۴۸۷ نسیمه ستایش ولی پور حیدرعلی ۴۹۱۱۶۶۶۵۱۱ ماما چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۳۲۵ ۲۰۲۵۶۶۲ ابوالقاسم سعیدی محمد ۴۸۸۰۱۴۶۶۴۱ کارشناس فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۳۲۶ ۲۰۳۵۷۷۷ سجاد سلیمانی فرامرز ۳۳۰۰۰۱۷۷۳۴ کارشناس فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۳۲۷ ۲۰۰۱۴۸۴ محمدجواد سیف محمدباقر ۳۲۴۰۴۸۶۴۱۵ کارشناس فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۳۲۸ ۲۰۷۷۲۹۸ سجاد شاه محمدی علی ۴۵۴۰۰۵۹۹۱۲ کارشناس فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۳۲۹ ۲۰۷۷۷۶۸ زهرا شعبانی صفرعلی ۳۲۰۶۳۳۱۹۵ کارشناس اتاق عمل چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰تا ۸:۰۰
۳۳۰ ۲۰۳۷۵۰۸ شادی شکری هاشم ۴۸۰۰۲۲۷۰۴ کارشناس اتاق عمل چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۳۳۱ ۲۰۷۵۸۰۰ حسین صادقی محسن ۳۲۴۰۰۳۶۸۴۳ کارشناس فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۳۳۲ ۲۰۴۳۸۴۳ محمدجواد صالحی نیا علی اقا ۲۲۸۱۰۲۴۵۸۱ کارشناس فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۳۳۳ ۲۰۶۹۷۲۵ عبدالصمد صحنه عبدالحکیم ۲۱۱۰۰۷۵۷۶۷ کارشناس فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۳۳۴ ۲۰۶۳۸۳۸ حسام صیادی جهان بخش ۲۴۸۰۰۰۱۰۶۷ کارشناس فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۳۳۵ ۲۰۱۶۲۹۹ ازاد عطاری محمد ۲۸۸۰۰۸۲۱۱۰ کارشناس فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۳۳۶ ۲۰۹۶۶۰۱ سیدمحمد عمرانی سیداحمد ۷۱۵۸۶۸۱۴ متخصص رادیولوژی چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۳۳۷ ۲۰۶۱۶۹۵ میثم غریبی ماشااله ۷۶۹۵۷۱۰۱ کارشناس فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۳۳۸ ۲۰۸۲۴۸۳ حسین فتحی تملیه خیراله ۴۱۸۰۰۷۵۹۱۱ کارشناس فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۳۳۹ ۲۰۲۴۷۶۹ حفظ الله فرضی یوسف ۵۱۹۰۰۰۹۱۱۴ کارشناس اتاق عمل چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۳۴۰ ۲۰۷۸۶۵۲ رامین فکرت مستعلی بیگلو محمد ۱۴۶۷۳۴۸۳۵۱ کارشناس فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۳۴۱ ۲۰۸۴۸۶۲ مجتبی قاضی خانی غلامرضا ۱۰۱۰۴۳۹۹ کارشناس اتاق عمل چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۳۴۲ ۲۰۸۳۴۶۰ سعیده قلی زاده اسداله ۶۹۰۰۸۰۹۳۱ کارشناس اتاق عمل چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۳۴۳ ۲۰۲۰۱۵۷ عبدالواحد قهرمانی محمد ۲۹۲۰۰۸۵۵۸۱ کارشناس فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۳۴۴ ۲۰۵۳۹۹۲ صدیقه کاظمی امراله ۶۱۷۹۸۷۸۲۴۲ کارشناس اتاق عمل چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۳۴۵ ۲۰۱۸۰۹۷ سپیده کرمی فرد ابراهیم ۱۳۷۳۳۹۴۱ کارشناس اتاق عمل چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۳۴۶ ۲۰۶۱۶۱۱ رضا لطفی خیرالله ۳۹۸۰۰۴۲۳۱۶ کارشناس فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۳۴۷ ۲۰۰۷۶۱۱ احسان لقایی علی ۳۳۲۰۰۶۱۳۱۳ کارشناس فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۳۴۸ ۲۰۸۲۹۸۰ محمدجواد مرادی ابراهیم ۲۵۵۰۰۱۹۰۹۱ کارشناس فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۳۴۹ ۲۰۶۸۵۶۸ سیدجواد موسوی سیدمظفر ۲۳۹۲۰۸۲۴۲۱ کارشناس فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۳۵۰ ۲۰۹۰۰۹۴ احسان نجفی نژاد منصور ۳۱۳۱۵۷۷۲۶۶ کارشناس فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۳۵۱ ۲۰۶۲۶۴۷ زهرا نظری عزیزاله ۴۵۵۰۰۱۳۹۴۱ کارشناس اتاق عمل چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۳۵۲ ۲۰۶۰۷۱۱ محسن نظری احمد ۵۸۴۰۰۰۸۹۸۲ کارشناس فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۳۵۳ ۲۰۴۱۸۸۹ محمد نگهداری رحمان ۲۲۸۰۲۸۹۸۷۳ کارشناس اتاق عمل چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۳۵۴ ۲۰۵۶۸۵۹ معصومه هاشم لو محمدجعفر ۴۹۱۱۵۱۸۸۶۳ ماما چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۳۵۵ ۲۰۹۴۹۱۲ ناهید هداونداحمدی حسنعلی ۱۰۵۳۸۳۴۸ کارشناس اتاق عمل چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۳۵۶ ۲۰۵۹۲۹۲ جمال یاراحمدی عبدالله ۲۹۲۹۸۳۶۵۷۱ کارشناس فوریتها چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰
۳۵۷ ۲۰۰۹۴۷۵ مهدی قربانی وله زافرد صابر ۱۰۸۳۴۰۷۹ کارشناس تجهیزات چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ ۱۵:۰۰تا ۱۳:۰۰

 


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 1915 بار   |   دفعات چاپ: 257 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر