بدون واسطه با مسئولین

اساتید،دانشجویان،کارکنان و همکاران عزیز

روابط عمومی دانشگاه بر اساس مسئولیت حرفه ای خود وظیفه انعکاس نظرات، پیشنهادات، انتقادات ودرخواست های مردم به مسئولان دانشگاه را به عهده دارد. این ارتباط بدون واسطه بوده و مطالب شما مستقیم بطور مستمر و محرمانه به مسئولین ذیربط منعکس خواهد گردید. درج آدرس پست الکترونیکی الزامی است و امکان ارتباط با شما و اعلام نتیجه اقدامات از سوی مسئولان را میسر خواهد کرد.

روابط عمومی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

مسئولین دانشگاه
 • حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمود عیسوی
  مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 • دکتر علی مظاهری نژاد
  معاون آموزشی
 • دکتر بابک عشرتی
  سرپرست معاون بهداشتی
 • دکتر سیدعباس متولیان
  معاون تحقیقات و فناوری
 • دکتر محمودرضا محقق دولت آبادی
  سرپرست معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع
 • دکتر یوسف شفائی خانقاه
  معاون دانشجویی فرهنگی
 • دکتر نادر توکلی
  معاون درمان
 • دکتر مهران ولائی
  معاون غذا و دارو
 • دکتر مهدی مقتدائی
  معاون بین الملل
 • دکتر سیدعلی جواد  موسوی
  معاون اجتماعی
 • دکتر علیرضا طهرانی یزدی
  مدیر آمار و فناوری اطلاعات
 • دکتر علی نشاسته ریز
  مدیر بازرسی، ارزیابی عملکردو پاسخگوئی به شکایات
 • دکتر سید احمد احمدی
  مدیر روابط عمومی
 • احمد تقوایی
  مدیر حراست