دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

فراخوان جذب نیرو

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۲۷ | 
موضوع: واگذاری نیروی انسانی مورد نیاز جهت ارائه خدمات سلامت روانی اجتماعی در نسیم شهر بهارستان

 
 بدین وسیله به اطلاع می رساند، شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان در نظر دارد؛ نیروی انسانی مورد نیاز جهت انجام خدمات سلامت روان جامعه نگر     (شامل: منشی یک نفر، روانشناس 3 نفر با مدرک کارشناسی ارشدبالینی، یک نفر پزشک عمومی، یک نفر کارشناس ارشد مددکار اجتماعی) را در منطقه  نسیم شهر؛ با شرایط ذیل از طریق استعلام بها، به یکی از شرکت ها یا افراد حقوقی ذیصلاح واگذار نماید. خواهشمند است قیمت پیشنهادی خود را با در نظر داشتن شرایط عمومی و اختصاصی پیوست تا ساعت 10 صبح روز شنبه 98/4/1 به واحد حراست شبکه بهداشت تحویل تا درصورت صرفه و صلاح این مرکز برابر مقررات مربوطه اقدام گردد.

موضوع: واگذاری تامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت ارائه خدمات سلامت روانی اجتماعی در نسیم شهر بهارستان

گروه هدف: افراد دارای اختلالات روانپزشکی و آسیب های اجتماعی
 
مدت اجرا: یک سال از تاریخ عقد قرارداد و صدور مجوز

دستگاه ناظر: شبکه بهداشت و درمان بهارستان و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران

 
مدارک مورد نیاز برای شرکت
 
پاکت الف: مدارک شرکت شامل ( کپی اساسنامه، آگهی آخرین تغییرات در روزنامه، آگهی گواهی تایید صلاحیت، مدارک شناسایی مدیرعامل شرکت، قرارداد مهر و  امضا شده تمام صفحات، ثبت نام مالیاتی، ثبت نام ارزش افزوده و دعوت نامه امضا شده.)

پاکت ب:  فرم استعلام بها

تاریخ دریافت پاکات از واحد قراردادهای شبکه بهداشت و درمان بهارستان و تحویل به واحد حراست آن شبکه از 98/3/27 تا 10صبح روز شنبه 98/4/1

نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده قیمت:

آدرس پیشنهاد دهنده قیمت:

تلفن تماس و امضا:
 
پیشنهاد قیمت 

شرایط عمومی

شرایط اختصاصی سراج

قرارداد تامین نیرو CAPTCHA

دفعات مشاهده: 66 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر