دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 دسترسی سریع کارکنان

اطلاع رسانی

  • هفته جهانی هپاتیت
  • هفته جهانی شیر مادر
  • شعار وزارت بهداشت

نمایش آمار بازدیدهای کل: 87948826

نمایش آمار بازدیدهای روز جاری: 43659

نمایش آمار بازدیدهای پایگاه 1054473

نمایش آمار بازدیدهای 24 ساعت گذشته پایگاه: 125

کاربران حاضر در پایگاه: 0

فراخوان واگذاری پایگاههای سلامت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۲۴ | 
به اطلاع می رساند شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان در نظر دارد قرارداد برونسپاری مراقبت های اولیه سلامت قابل ارائه در پایگاههای سلامت تحت پوشش این شبکه را از طریق استعلام بها به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان می توانند  از تاریخ دریافت مدارک استعلام بها تا ساعت 13 روز چهارشنبه98/5/30 کلیه مدارک خود را در پاکات ذکر شده به صورت دربسته و ممهور به مهر شرکت(افراد حقیقی)-نظام پزشکی یا مامایی (افراد حقیقی) نموده وبه واحد امور قراردادهای شبکه بهداشت و درمان بهارستان تحویل دهند.  

متقاضیان در صورت لزوم با شماره تلفن 56383574 داخلی 132 امور قراردادها (خانم رضوی)و 109 گسترش(خانم طالب لو) تماس حاصل نمایند.
 
- پایگاههای سلامت غیر ضمیمه جهت برون سپاری
- پاکت الف: فیش واریزی
فیش واریزی: سپرده شرکت در مناقصه به ازای هر پایگاه درخواستی به مبلغ 10000000 ریال به صورت فیش واریزی به حساب 4582496844 نزد بانک ملت شعبه هجرت کد63404 به نام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
- پاکت ب: قرار داد 
- شرایط اختصاصی (تمام صفحات مهر و امضا شرکت/حقیقی
افراد حقوقی:مدارک اخذ شده شامل اساسنامه گواهی تعیین صلاحیت شرکت،آگهی و آخرین اخبار تغییرات روزنامه ثبت شرکت،کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل شرکت
افراد حقیقی :کپی شناسنامه از تمامی صفحات ، سوابق حسن انجام کار در زمینه موضوع مرتبط یا مناقصه،کپی کارت ملی پشت و رو،کپی آخرین مدرک تحصیلی و یا داشتن گواهی معتبر،گواهی پروانه دائم یا موقت(حقیقی)
- پاکت ج: شامل پیشنهاد قیمت ،درج پیشنهاد قیمت به صورت خوانا و بدون خط خوردگی و لاک گیری و الزام امضا فرم توسط پیشنهاد دهنده قیمت
* واگذاری پایگاه های ضمیمه و غیر ضمیمه

- نسخه تیرماه دستورالعمل پزشک خانواده شهری
 CAPTCHA

دفعات مشاهده: 199 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر