دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معرفی مدیریت
  • خدمات
  • راهنمای نرم افزار سایت
  • درباره ما
  • فرم اطلاعات کارشناسان ITشماره تماس: ۸۸۶۲۲۶۷۴
شماره نمابر : 88622674
پست الکترونیک : adminsite@iums.ac.ir

مدیریت اسناد و فایل‌ها

اطلاعات آماری سال 94 - شش ماهه دوم
# عنوان سند بروزرسانی حجم فایل دریافت
1 نیروی انسانی بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی ۱۳۹۶/۴/۱۷ 18.97 KB
2 نیروی شاغل دانشگاه ۱۳۹۶/۴/۱۷ 15.24 KB
3 پیراپرشکان ۱۳۹۶/۴/۱۷ 19.07 KB
4 پزشکان ۱۳۹۶/۴/۱۷ 24.85 KB