دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مدیریت اسناد و فایل‌ها

اطلاعات آماری سال 94 - شش ماهه دوم
# عنوان سند بروزرسانی حجم فایل دریافت
1 نیروی انسانی بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی ۱۳۹۶/۴/۱۷ 18.97 KB
2 نیروی شاغل دانشگاه ۱۳۹۶/۴/۱۷ 15.24 KB
3 پیراپرشکان ۱۳۹۶/۴/۱۷ 19.07 KB
4 پزشکان ۱۳۹۶/۴/۱۷ 24.85 KB