دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معرفی مدیریت
  • خدمات
  • راهنمای نرم افزار سایت
  • درباره ما
  • فرم اطلاعات کارشناسان ITشماره تماس: ۸۸۶۲۲۶۷۴
شماره نمابر : 88622674
پست الکترونیک : adminsite@iums.ac.ir

مدیریت اسناد و فایل‌ها

اطلاعات آماری سال 93- سه ماهه اول
# عنوان سند بروزرسانی حجم فایل دریافت
1 آمار کارکنان بر حسب مقطع تحصیلی و تفکیک جنسیت ۱۳۹۶/۴/۱۷ 27.96 KB
2 آمار کارکنان بر حسب نوع استخدام و تفکیک جنسیت ۱۳۹۶/۴/۱۷ 27.18 KB
3 آمار کارکنان بر حسب نوع استخدام و مقطع تحصیلی ۱۳۹۶/۴/۱۷ 27.15 KB
4 آمار کارکنان بر حسب معاونت ها و تفکیک جنسیت ۱۳۹۶/۴/۱۷ 25.27 KB
5 آمار کارکنان بر حسب محل خدمت و تفکیک جنسیت ۱۳۹۶/۴/۱۷ 26.19 KB
6 آمار کارکنان بر حسب رسته فنی مهندسی و به تفکیک رشته شغلی و جنسیت ۱۳۹۶/۴/۱۷ 15.69 KB
7 آمار کارکنان بر حسب رسته فناوری اطلاعات و به تفکیک رشته شغلی و جنسیت ۱۳۹۶/۴/۱۷ 16.23 KB
8 آمار کارکنان بر حسب رسته شغلی ۱۳۹۶/۴/۱۷ 24.56 KB
9 آمار کارکنان بر حسب رسته خدمات و به تفکیک رشته شغلی و جنسیت ۱۳۹۶/۴/۱۷ 17.42 KB
10 آمار کارکنان بر حسب رسته بهداشتی درمانی و به تفکیک رشته شغلی و جنسیت ۱۳۹۶/۴/۱۷ 32.8 KB
11 آمار کارکنان بر حسب رسته امور اجتماعی و به تفکیک رشته شغلی و جنسیت ۱۳۹۶/۴/۱۷ 14.48 KB
12 آمار کارکنان بر حسب رسته اداری مالی و به تفکیک رشته شغلی و جنسیت ۱۳۹۶/۴/۱۷ 18.92 KB
13 آمار کارکنان بر حسب جنسیت ۱۳۹۶/۴/۱۷ 22.17 KB
14 آمار کارکنان بر حسب رسته آموزشی و فرهنگی و به تفکیک رشته شغلی و جنسیت ۱۳۹۶/۴/۱۷ 17.09 KB