دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معرفی مدیریت
  • خدمات
  • راهنمای نرم افزار سایت
  • درباره ما
  • فرم اطلاعات کارشناسان ITشماره تماس: ۸۸۶۲۲۶۷۴
شماره نمابر : 88622674
پست الکترونیک : adminsite@iums.ac.ir

مدیریت اسناد و فایل‌ها

اطلاعات آماری سال 93
# عنوان سند بروزرسانی حجم فایل دریافت
1 آمار مرگ و میر ۱۳۹۶/۴/۱۹ 45 KB
2 آمار تعداد مراکز ارائه دهنده مراقبت های اولیه بهداشتی ۱۳۹۶/۴/۱۹ 21.45 KB
3 آمار تعداد مراجعین سرپایی ۱۳۹۶/۴/۱۹ 33.16 KB
4 آمار فعالیت های عمده بهداشت محیط ۱۳۹۶/۴/۱۹ 36.42 KB
5 فصل پنجم - معاونت بهداشتی ۱۳۹۶/۴/۱۹ 36.2 KB
6 آمار تعداد افراد تحت پوشش برنامه پزشک خانواده ۱۳۹۶/۴/۱۹ 42.13 KB