دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مدیریت اسناد و فایل‌ها

اطلاعات آماری سال 93
# عنوان سند بروزرسانی حجم فایل دریافت
1 آمار مرگ و میر ۱۳۹۶/۴/۱۹ 45 KB
2 آمار تعداد مراکز ارائه دهنده مراقبت های اولیه بهداشتی ۱۳۹۶/۴/۱۹ 21.45 KB
3 آمار تعداد مراجعین سرپایی ۱۳۹۶/۴/۱۹ 33.16 KB
4 آمار فعالیت های عمده بهداشت محیط ۱۳۹۶/۴/۱۹ 36.42 KB
5 فصل پنجم - معاونت بهداشتی ۱۳۹۶/۴/۱۹ 36.2 KB
6 آمار تعداد افراد تحت پوشش برنامه پزشک خانواده ۱۳۹۶/۴/۱۹ 42.13 KB