دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مدیریت اسناد و فایل‌ها

اطلاعات آماری سال 94 - شش ماهه اول
# عنوان سند بروزرسانی حجم فایل دریافت
1 آمار مراجعین سرپایی ۱۳۹۶/۴/۱۹ 20.96 KB
2 آمار فعالیت های عمده بهداشت محیط ۱۳۹۶/۴/۱۹ 18.71 KB
3 آمار جمعیت شهرستان های تحت پوشش دانشگاه ۱۳۹۶/۴/۱۹ 19.82 KB
4 آمار تعداد افراد تحت پوشش برنامه پزشک خانواده ۱۳۹۶/۴/۱۹ 18.75 KB
5 آمار مرگ و میر ۱۳۹۶/۴/۱۹ 28.2 KB
6 آمار تعداد مراکز ارائه دهنده مراقبت های اولیه بهداشتی ۱۳۹۶/۴/۱۹ 21.95 KB