دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معرفی مدیریت
  • خدمات
  • راهنمای نرم افزار سایت
  • درباره ما
  • فرم اطلاعات کارشناسان ITشماره تماس: ۸۸۶۲۲۶۷۴
شماره نمابر : 88622674
پست الکترونیک : adminsite@iums.ac.ir

مدیریت اسناد و فایل‌ها

اطلاعات آماری سال 94 - آمار و عملکرد مراجعین بستری
# عنوان سند بروزرسانی حجم فایل دریافت
1 فروردین 94 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 49.19 KB
2 اردیبهشت 94 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 49.25 KB
3 خرداد 94 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 49.27 KB
4 تیر 94 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 46.77 KB
5 مرداد 94 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 46.74 KB
6 شهریور 94 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 49.07 KB
7 مهر 94 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 43.18 KB
8 آبان 94 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 43.13 KB
9 آذر 94 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 42.48 KB
10 دی 94 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 41.99 KB
11 بهمن 94 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 44.23 KB
12 اسفند 94 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 44.18 KB
13 اطلاعات آماری سال 94- سه ماهه اول ۱۳۹۶/۴/۱۹ 46.83 KB
14 اطلاعات آماری سال 94 - شش ماهه اول ۱۳۹۶/۴/۱۹ 46.29 KB