دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مدیریت اسناد و فایل‌ها

اطلاعات آماری سال 94 - آمار و عملکرد مراجعین سرپایی
# عنوان سند بروزرسانی حجم فایل دریافت
1 فروردین 94 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 19.63 KB
2 اردیبهشت 94 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 19.71 KB
3 خرداد 94 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 19.68 KB
4 تیر 94 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 19.69 KB
5 مرداد 94 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 19.71 KB
6 شهریور 94 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 19.68 KB
7 مهر 94 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 19.43 KB
8 آبان 94 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 19.68 KB
9 آذر 94 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 19.77 KB
10 دی 94 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 19.68 KB
11 بهمن 94 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 19.69 KB
12 اسفند 94 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 19.72 KB