دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معرفی مدیریت
  • خدمات
  • راهنمای نرم افزار سایت
  • درباره ما
  • فرم اطلاعات کارشناسان ITشماره تماس: ۸۸۶۲۲۶۷۴
شماره نمابر : 88622674
پست الکترونیک : adminsite@iums.ac.ir

مدیریت اسناد و فایل‌ها

اطلاعات آماری سال 94 - آمار و عملکرد مراجعین اورژانس
# عنوان سند بروزرسانی حجم فایل دریافت
1 فروردین 94 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 64.71 KB
2 اردیبهشت 94 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 66.02 KB
3 خرداد 94 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 54.98 KB
4 تیر 94 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 65.61 KB
5 مرداد 94 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 65.61 KB
6 شهریور 94 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 65.69 KB
7 مهر 94 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 65.63 KB
8 آبان 94 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 65.69 KB
9 آذر 94 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 42.44 KB
10 دی 94 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 60.48 KB
11 بهمن 94 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 71.86 KB
12 اسفند 94 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 72.18 KB