دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مدیریت اسناد و فایل‌ها

اطلاعات آماری سال 95 - آمار و عملکرد مراجعین بستری
# عنوان سند بروزرسانی حجم فایل دریافت
1 فروردین 95 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 43.96 KB
2 اردیبهشت 95 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 46.64 KB
3 خرداد 95 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 46.46 KB
4 تیر 95 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 46.46 KB
5 مرداد 95 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 46.42 KB
6 شهریور 95 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 47.02 KB
7 مهر 95 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 46.38 KB
8 آبان 95 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 57.46 KB
9 آذر 95 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 56.51 KB
10 دی 95 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 56.17 KB
11 بهمن 95 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 56.59 KB
12 اسفند 95 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 56.52 KB