دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معرفی مدیریت
  • خدمات
  • راهنمای نرم افزار سایت
  • درباره ما
  • فرم اطلاعات کارشناسان ITشماره تماس: ۸۸۶۲۲۶۷۴
شماره نمابر : 88622674
پست الکترونیک : adminsite@iums.ac.ir

مدیریت اسناد و فایل‌ها

اطلاعات آماری سال 95 - آمار و عملکرد مراجعین سرپایی
# عنوان سند بروزرسانی حجم فایل دریافت
1 فروردین 95 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 19.61 KB
2 اردیبهشت 95 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 19.68 KB
3 خرداد 95 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 19.69 KB
4 تیر 95 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 19.67 KB
5 مرداد 95 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 19.71 KB
6 شهریور 95 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 19.69 KB
7 مهر 95 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 19.45 KB
8 آبان 95 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 19.7 KB
9 آذر 95 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 19.73 KB
10 دی 95 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 19.67 KB
11 بهمن 95 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 19.66 KB
12 اسفند 95 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 19.73 KB