دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مدیریت اسناد و فایل‌ها

اطلاعات آماری سال 95 - آمار و عملکرد مراجعین اورژانس
# عنوان سند بروزرسانی حجم فایل دریافت
1 فروردین 95 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 55.65 KB
2 اردیبهشت 95 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 66.42 KB
3 خرداد 95 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 56.93 KB
4 تیر 95 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 75.52 KB
5 مرداد 95 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 75.4 KB
6 شهریور 95 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 65.27 KB
7 مهر 95 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 65.2 KB
8 آبان 95 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 65.27 KB
9 آذر 95 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 65.66 KB
10 دی 95 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 65.58 KB
11 بهمن 95 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 65.52 KB
12 اسفند 95 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 65.83 KB