دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مدیریت اسناد و فایل‌ها

اطلاعات آماری سال 92
# عنوان سند بروزرسانی حجم فایل دریافت
1 دانشجویان شاغل به تحصیل ۱۳۹۶/۵/۷ 299.79 KB
2 دانشجویان پذیرفته شده به تحصیل ۱۳۹۶/۵/۷ 207.35 KB
3 دانش آموختگان ۱۳۹۶/۵/۷ 237.27 KB
4 دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل ۱۳۹۶/۵/۷ 249.45 KB
5 دانشجویان خارجی پذیرفته شده ۱۳۹۶/۵/۷ 198.68 KB
6 دانش آموختگان خارجی ۱۳۹۶/۵/۷ 153.98 KB
7 آمار و عملکرد معاونت آموزشی ۱۳۹۶/۵/۷ 787.48 KB