دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معرفی مدیریت
  • خدمات
  • راهنمای نرم افزار سایت
  • درباره ما
  • فرم اطلاعات کارشناسان ITشماره تماس: ۸۸۶۲۲۶۷۴
شماره نمابر : 88622674
پست الکترونیک : adminsite@iums.ac.ir

مدیریت اسناد و فایل‌ها

اطلاعات آماری سال 92
# عنوان سند بروزرسانی حجم فایل دریافت
1 دانشجویان شاغل به تحصیل ۱۳۹۶/۵/۷ 299.79 KB
2 دانشجویان پذیرفته شده به تحصیل ۱۳۹۶/۵/۷ 207.35 KB
3 دانش آموختگان ۱۳۹۶/۵/۷ 237.27 KB
4 دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل ۱۳۹۶/۵/۷ 249.45 KB
5 دانشجویان خارجی پذیرفته شده ۱۳۹۶/۵/۷ 198.68 KB
6 دانش آموختگان خارجی ۱۳۹۶/۵/۷ 153.98 KB
7 آمار و عملکرد معاونت آموزشی ۱۳۹۶/۵/۷ 787.48 KB