دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معرفی مدیریت
  • خدمات
  • راهنمای نرم افزار سایت
  • درباره ما
  • فرم اطلاعات کارشناسان ITشماره تماس: ۸۸۶۲۲۶۷۴
شماره نمابر : 88622674
پست الکترونیک : adminsite@iums.ac.ir

مدیریت اسناد و فایل‌ها

اطلاعات آماری سال 96 - آمار و عملکرد مراجعین بستری
# عنوان سند بروزرسانی حجم فایل دریافت
1 فروردین 96 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 43.42 KB
2 اردیبهشت 96 ۱۳۹۶/۶/۶ 340.33 KB
3 خرداد 96 ۱۳۹۶/۶/۶ 342.32 KB
4 تیر 96 ۱۳۹۶/۹/۲۷ 137.29 KB
5 مرداد 96 ۱۳۹۶/۹/۲۷ 137.42 KB
6 شهریور 96 ۱۳۹۶/۹/۲۷ 137.83 KB
7 مهر 96 ۱۳۹۶/۹/۲۷ 137.58 KB