دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مدیریت اسناد و فایل‌ها

اطلاعات آماری سال 96 - آمار و عملکرد مراجعین سرپایی
# عنوان سند بروزرسانی حجم فایل دریافت
1 فروردین 96 ۱۳۹۶/۴/۱۹ 19.81 KB
2 اردیبهشت 96 ۱۳۹۶/۶/۶ 46.14 KB
3 خرداد 96 ۱۳۹۶/۶/۶ 46.1 KB
4 تیر 96 ۱۳۹۶/۹/۲۷ 46.28 KB
5 مرداد 96 ۱۳۹۶/۹/۲۷ 46.28 KB
6 شهریور 96 ۱۳۹۶/۹/۲۷ 46.3 KB
7 مهر 96 ۱۳۹۶/۹/۲۷ 47.57 KB