دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مدیریت اسناد و فایل‌ها

اطلاعات آماری سال 96 - آمار و عملکرد مراجعین اورژانس
# عنوان سند بروزرسانی حجم فایل دریافت
1 فروردین 96 ۱۳۹۶/۶/۶ 65.38 KB
2 اردیبهشت 96 ۱۳۹۶/۶/۶ 292.43 KB
3 خرداد 96 ۱۳۹۶/۶/۶ 292.21 KB
4 تیر 96 ۱۳۹۶/۹/۲۷ 398.73 KB
5 مرداد 96 ۱۳۹۶/۹/۲۷ 398.07 KB
6 شهریور 96 ۱۳۹۶/۹/۲۷ 398.55 KB
7 مهر 96 ۱۳۹۶/۹/۲۷ 398.55 KB