دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معرفی مدیریت
  • خدمات
  • آموزش
  • درباره ما

آموزش پست الکترونیک
مقالات آموزشی
مطالب آموزشیشماره تماس: ۸۸۶۲۲۶۷۴
شماره نمابر : 88622674
پست الکترونیک : adminsite@iums.ac.ir

مدیریت اسناد و فایل‌ها

جستجو در اسناد:

حوزه نیروی انسانی - هیات علمی
:: اطلاعات آماری سال 92 [11]
:: اطلاعات آماری سال 93 [10]
:: اطلاعات آماری سال 94 [10]
:: اطلاعات آماری سال 95 - چهارماهه اول [11]
:: اطلاعات آماری سال 95 - شش ماهه اول [0]
:: اطلاعات آماری سال 95 - نه ماهه [0]
:: اطلاعات آماری سال 95 - اسفند ماه [12]