دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معرفی مدیریت
  • خدمات
  • آموزش
  • درباره ما

آموزش پست الکترونیک
مقالات آموزشی
مطالب آموزشیشماره تماس: ۸۸۶۲۲۶۷۴
شماره نمابر : 88622674
پست الکترونیک : adminsite@iums.ac.ir

مدیریت اسناد و فایل‌ها

جستجو در اسناد:

حوزه بهداشتی
:: اطلاعات آماری سال 93 [6]
:: اطلاعات آماری سال 94 - شش ماهه اول [6]
:: اطلاعات آماری سال 94 - شش ماهه دوم [10]
:: فرم های خام بهداشتی [1]
:: اطلاعات آماری سال 95 [6]