دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معرفی مدیریت
  • خدمات
  • آموزش
  • درباره ما

آموزش پست الکترونیک
مقالات آموزشی
مطالب آموزشیشماره تماس: ۸۸۶۲۲۶۷۴
شماره نمابر : 88622674
پست الکترونیک : adminsite@iums.ac.ir

مدیریت اسناد و فایل‌ها

جستجو در اسناد:

حوزه درمان
:: اطلاعات آماری سال 92 [1]
:: اطلاعات آماری سال 93 [1]
:: اطلاعات آماری سال 94 - آمار و عملکرد مراجعین بستری [14]
:: اطلاعات آماری سال 94 - آمار و عملکرد مراجعین سرپایی [12]
:: اطلاعات آماری سال 94 - آمار و عملکرد مراجعین اورژانس [12]
:: اطلاعات آماری سال 95 - آمار و عملکرد مراجعین بستری [12]
:: اطلاعات آماری سال 95 - آمار و عملکرد مراجعین سرپایی [12]
:: اطلاعات آماری سال 95 - آمار و عملکرد مراجعین اورژانس [12]
:: اطلاعات آماری سال 96 - آمار و عملکرد مراجعین بستری [3]
:: اطلاعات آماری سال 96 - آمار و عملکرد مراجعین سرپایی [3]
:: اطلاعات آماری سال 96 - آمار و عملکرد مراجعین اورژانس [3]