دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معرفی مدیریت
  • خدمات
  • راهنمای نرم افزار سایت
  • درباره ما
  • فرم اطلاعات کارشناسان ITشماره تماس: ۸۸۶۲۲۶۷۴
شماره نمابر : 88622674
پست الکترونیک : adminsite@iums.ac.ir

مدیریت اسناد و فایل‌ها

جستجو در اسناد:

حوزه معاونت آموزشی
:: اطلاعات آماری سال 92 [7]
:: اطلاعات آماری سال 93 [0]
:: اطلاعات آماری سال 94 [1]
:: اطلاعات آماری سال 95 [1]