دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶

کارگاههای پیشنهادی دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه

در راستای اهداف و تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه، و ضرورت توانمند سازی اعضای هیات علمی و دانشجویان در جهت تجاری سازی ایده و محصولات علمی، سلسله کارگاههای آموزشی پیوست در دانشگاه برگزار خواهد شد. ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶

معیارهای جذب هیات علمی در سال 1396

..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

نتایج ارزشیابی سال 1395 مرکز: 40 مقاله و 2358 ارجاع به مقالات مرکز تحقیقات در سال 1395

..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶

ارایه سخنرانی اعضا هیات علمی در هفتمین کنگره بین المللی هپاتیت تهران - شهریور 1396

..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶

سخنرانی جناب آقای دکتر هاتف معصومی استاد هپاتولوژی از دانشگاه Montefiore نیویورک

سخنرانی جناب آقای دکتر هاتف معصومی استاد هپاتولوژی از دانشگاه Montefiore نیویورک ..

ادامه...
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
  • تماس با ما
  • تماس با ما
  • تماس با ما
  • تماس با ما

متن

متن

متن

متن

متن