دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶

برگزاری کارگاه منطقه ای پزشکی مبتنی بر شواهد آذر 96

برگزاری کارگاه منطقه ای پزشکی مبتنی بر شواهد آذر 96 ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶

برگزاری کارگاه منطقه ای پزشکی مبتنی بر شواهد آذر 96

برگزاری کارگاه منطقه ای پزشکی مبتنی بر شواهد آذر 96 ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶

برگزاری کارگاه منطقه ای پزشکی مبتنی بر شواهد آذر 96

برگزاری کارگاه منطقه ای پزشکی مبتنی بر شواهد آذر 96 ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶

۲۸ صفر رحلت پیامبر اکرم حضرت محمد (ص) و شهادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) تسلیت باد

۲۸ صفر رحلت پیامبر اکرم حضرت محمد (ص) و شهادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) تسلیت باد ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶

برگزاری دورهمی کتابداران کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه با حضور معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه

برگزاری دورهمی کتابداران کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه با حضور معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه ..

ادامه...