دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

مرد دردهای کربلا! طبیب،آغوش باز کرده برایت. سفر به سلامت

..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

دفاع مقدس، صحنه درس آموز دفاع از هویت ملی و آرمان هاست

..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷

انتخاب معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان قطب کشوری مانور منطقه ای انتقال امن و ایمن نمونه

..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷

برگزاری دومین جلسه اخلاق بازرسی توسط معاونت بهداشت دانشگاه

..

ادامه...

متن

متن

متن

متن