دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶

حلول ماه ربیع الاول مبارک

..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶

بازدیدگروه تخصصی پیشگیری و مبارزه با بیماریها معاونت بهداشتی دانشگاه از مرکز طب تسکینی بیمارستان فیروزگر

..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶

برگزاری دومین جلسه رابطین روابط عمومی در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران

..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶

بازدید مشاوران بین المللی و منطقه ای سازمان بهداشت جهانی از مرکزخدمات جامع سلامت کریم تهرانسر

..

ادامه...

متن

متن

متن

متن

نرم افزارهای مرتبط
سامانه رسیدگی به شکایات190
تقویم بهداشتی سال 96