دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶

عضویت اعضاء هیئت علمی دانشگاه در مراکز تحقیقاتی غیردولتی

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶

تفاهم نامه منعقد شده بین دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه های خارجی

اطلاعات مربوط به تفاهم نامه منعقد شده همراه با لیست اسامی کلیه دانشگاه های خارجی توسط معاونت بین الملل دانشگاه در لینک سایت معاونت درج گردیده است. ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶

قابل توجه متقاضیان ارتقاء مرتبه

افزودن بند "برگزاری جلسه سخنرانی به زبان انگلیسی در حیطه تخصصی متقاضی" به بند 4 شرایط عمومی ارتقاء مرتبه با عنوان تسلط به یک زبان خارجی به تناسب رشته مربوطه ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶

شرایط جدید گذراندن کارگاه های مندرج در آیین نامه ارتقاء مرتبه

شرایط جدید کارگاه های بند 2 و 3 و 5 ارتقاء مرتبه ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

قابل توجه اعضاء هیئت علمی جدیدالورود

..

ادامه...


معاون امور هیئت علمی: دکتر ناهید رحیم زاده

فوق تخصص نفرولوژی کودکان
رتبه علمی: دانشیار

شماره های تماس: 86703401 - 88622592


معاونت امور هیات علمی
ماموریت معاونت امور هیئت علمی، ساماندهی کلیه امور مرتبط با اعضاء هیئت علمی گروه های آموزشی دانشکده پزشکی در جهت استفاده کامل از پتانسیل ها و توسعه توانمندی های آنان در راستای ارتقاء کیفی و کمی آموزشی و پژوهشی جهت وصول به اهداف دانشکده و در راستای تحقق سیاست ها و برنامه های دانشگاه می باشد. شعار معاونت "پاسداشت جایگاه و منزلت اعضاء هیئت علمی و تجلیل از الگوهای اخلاقی حرفه ای" می باشد.
زیرمجموعه های این معاونت به شرح ذیل است:
 • اداره هیئت علمی
 • واحد ارتقاء
 • واحد ترفیع پایه
 • واحد ارزشیابی
 • واحد جذب
رئوس وظایف:
 1. انجام امور اداری و استخدامی اعضاء هیئت علمی
 2. انجام امور مرتبط با ارتقاء مرتبه اعضاء هیئت علمی
 3. انجام امور مرتبط با ترفیع پایه اعضاء هیئت علمی
 4. ارزشیابی اعضاء هیئت علمی
 5. پیگیری امور رفاهی
 6. انجام امور مدیران گروه

کارشناس ارتقاء: مریم موسوی
شرح وظایف: پیگیری و انجام امور مرتبط با ارتقاء اعضاء هیئت علمی

 کارشناس ترفیع پایه: مریم موسوی

شرح وظایف: انجام مکاتبات ترفیع پایه سالیانه اعضاء هیئت علمی بر اساس خود اظهاری در سامانه سعاد وبازخورد درون گروهی، اعطای ترفیع پایه های تشویقی، پاسخگویی سامانه سعاد دانشکده پزشکی، به روز رسانی بانک اطلاعات اعضاء هیئت علمی
                     
 مسئول سایت: مریم موسوی
شماره تماس: 86703409

کارشناس جذب: مینا جلیلوند
شرح وظایف:
امور مربوط به جذب اعضاء هیئت علمی (تعهداتی و فراخوان)


مسئول دفتر: مینا جلیلوند
شماره تماس: 86703401

 کارشناس ارزشیابی: طاهره عالی پور
شرح وظایف
: انجام ارزشیابی اعضاء محترم هیئت علمی در حیطه ی کیفی و ارائه بازخورد آن به مسئولین اجرائی ، بهبود مستمر روش های ارزشیابی با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه
      
      شماره تماس: 86703410       
مسئول کارگزینی: مجید عباسی

شرح وظایف: تهیه کلیه مکاتبات لازم در زمینه تعیین محل خدمت ، تبدیل وضعیت استخدامی ، انجام تعهدات قانونی ، انتقال ، ماموریت آموزشی ، مرخصی بدون حقوق و .....،  انجام کلیه امور بازنشستگی و محاسبه حقوق بازنشستگی، تنظیم احکام افزایش حقوق ، ترفیع پایه ، ارتقاء مرتبه علمی ، تبدیل وضعیت استخدامی ، ترمیم حقوق و ...، پاسخگوئی به اعضاء محترم هیئت علمی
 
شماره تماس: 86703444


 

شماره تماس مستقیم: 88622592

شماره تماس های داخلی:
مسئول دفتر: 86703401
ترفیع و ارتقاء: 86703409
کارگزینی: 86703444
پست الکترونیک: Faculty-MC@iums.ac.ir
آدرس: دانشکده پزشکی، طبقه سوم