دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

لیست کتاب های لاتین خریداری شده از نمایشگاه کتاب اردیبهشت 1396

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶

برگزاری جلسه کمیته اخلاق

پنجمین کمیته سازمانی دانشکده پزشکی با حضور اکثریت اعضاء در تاریخ 30/7/96 در معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی تکشیل شد ... ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶

وجین کتابهای قدیمی

وجین کتابهای قدیمی و خارج نمودن آنها از مجموعه کتابخانه ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶

در دست اقدام

الکترونیکی کردن بخش امانت کتابخانه دانشکده ( در دست اقدام) ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶

انتقال پایان نامه های قدیمی

انتقال پایان نامه های تکراری از دانشکده به کتابخانه ملی ..

ادامه...
معاون پژوهشی دانشکده: دکتر مهرداد افتخار
متخصص روانپزشکی
رتبه علمی: دانشیار
معاونت پژوهشی دانشکده
ماموریت معاونت پژوهشی دانشکده ، ساماندهی کلیه امور مرتبط با پایان نامه های کارورزی، تخصص و فوق تخصص- طرح های تحقیقاتی اعضاء هیات علمی- کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده- جلسات پژوهشی کتابخانه دانشکده سایت و دفتر مهندسی دانشکده
زیرمجموعه های این معاونت به شرح ذیل است:
  • کتابخانه دانشکده پزشکی
  • امور پایان نامه ها
  • طرح های تحقیقاتی
  • کمیته اخلاق
  • سایت کامپیوتر دانشکده پزشکی
  • دفتر مهندسی دانشکده پزشکی
رئوس وظایف:
  1. سیاست گذاری ، سازمان دهی، نظارت و انجام کلیه امور اداری  مربوط به پایان نامه ها
  2. سیاست گذاری ، سازمان دهی، نظارت و انجام کلیه امور ادار مربوط به طرح های تحقیقاتی  دانشکده پزشکی
  3. بررسی طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها در کمیته اخلاق و اختصاص کد اخلاق به آنها
  4. انجام کلیه امور مربوط به کتابخانه دانشکده
 
کبری صادقی - رئیس کتابخانه
فرزانه دینی- کارشناس فهرست نویسی
مریم بنی اسد- کارشناس بخش مرجع
ناهید مرادی- کارشناس بخش جستجو ( نیروی طرحی)
لیلا ایرانی- مسئول امور پایان نامه ها
معین عادل- مسئول طرح های تحقیقاتی
دکتر مینا فروزنده- دبیر کمیته اخلاق
سحر آقایی- کارشناس کمیته اخلاق
امور پایان نامه ها:  88602230

طرح تحقیقاتی:   86703060

کمیته اخلاق:  86703083

کتابخانه: 86703084
             88602212
کتابخانه دانشکده پزشکی