دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶

آزمون صلاحیت بالینی روز پنجشنبه مورخ 96/11/19

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶

آزمون صلاحیت بالینی روز پنجشنبه مورخ 96/11/19

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶

رعایت قوانین ومقررات آزمون

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶

کلیدآزمون کودکان

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶

نتایج آزمون صلاحیت بالینی 96/8/11

..

ادامه...
  • معرفی واحد
  • معرفی واحد
  • معرفی واحد
  • معرفی واحد
  • معرفی واحد
img_yw_news
سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶

دفترچه و کلیدآزمون خون

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶

آزمون روماتولوژی

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶

کلید گوارش

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶

کلید آزمون غدد 96/9/29

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶

کلید آزمون گوارش 96/10/27

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶

کلیدآزمون کودکان

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

دفترچه وکلید آزمون جراحی مغز واعصاب

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶

دفترچه وکلید آزمون روانپزشکی

..

ادامه...