دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • آموزش
 • پژوهش
 • فناوری اطلاعات
 • اساتید
 • دانشجویان
 • کارکنان
 • منوی هفتم
 • منوی هشتم
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
img_yw_news
پنجشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۶

عنوان خبر آزمایشی

این چکیده خبر به صورت آزمایشی وارد شده است ..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
img_yw_news
چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶

کلید گوارش

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۶

کلید آزمون مسمومیت ها

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۶

کلید پزشکی قانونی

..

ادامه...