دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciencesimg_yw_news
دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

برگزاری کمیته هماهنگی هفته ایمنسازی در مرکز بهداشت شمال غرب تهران

کمیته هماهنگی هفته ایمنسازی در مرکز بهداشت شمال غرب تهران در تاریخ 97/2/2 برگزار شد. ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

دیدار وزیر بهداشت از مدرسه نمونه دولتی نرجس ( تحت پوشش مرکز بهداشت شمال غرب )

دکتر هاشمی ، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به مناسبت هفته سلامت از مدرسه نمونه دولتی نرجس واقع در منطقه 6 تهران ، تحت پوشش مرکز بهداشت شمال غرب ، در مورخ 97/2/2 بازدید به عمل آورد. ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

برپایی غرفه سلامت توسط مرکز بهداشت شمال غرب با همکاری معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ایران درپردیس همت دانشگاه ایران

مرکز بهداشت شمال غرب با همکاری معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ایران اقدام به برپایی غرفه سلامت به مناسبت هفته سلامت و هفته جوان در مورخ یکم اردیبهشت ماه 97 در پردیس همت دانشگاه ایران کرد. ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

استقرار تیم سلامت مرکز بهداشت شمال غرب به مناسبت هفته سلامت در مدرسه پرتو(حامی کودکان کار)

به همت واحد مدارس مرکز بهداشت شمال غرب و به مناسبت فرا رسیدن هفته سلامت  ، تیم سلامت مرکز بهداشت شمال غرب مورخ یکم اردیبهشت ماه 97 در مدرسه پرتو(حامی کودکان کار) مستقر شد. ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

برگزاری گشت مشترک بهداشت محیط مرکز بهداشت شمال غرب از اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی

8 تیم مرکب از کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شمال غرب،قضات دادسرای ناحیه 19، ماموران اداره نظارت بر اماکن و کارشناسان اداره دامپزشکی ، از ساعت 13/30 لغایت 19/30 روز شنبه 97/2/1 در قالب گشت مشترک ، نسبت به بازدید و کنترل بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی واقع در محدوده فرحزاد (خیابان آبشار، صحرا و ...) اقدام نمودند. ..

ادامه...

مناسبات بهداشتی سه ماهه اول 

مناسبان  بهداشتی سه ماهه دوم 

مناسبات بهداشتی سه ماهه سوم 

متن

متن

متن