دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

بخش فیزیوتراپی بیمارستان شهدای یافت آباد

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

آزمایشگاه بیمارستان شهدای هفتم تیر

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

خدمات هتلداری و تهیه و توزیع غذا جهت مجتمع رفاهی فرهنگی هتل ابرار شهر مشهد

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

خودرسواری و ایاب و ذهاب کارکنان و کارورزی دانشجویان دانشکده های پرستاری و مامایی و مدیریت

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

برگزاری جلسه پیش فراخوان

..

ادامه...
  • اداره امور قراردادها زیر نظر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی مشغول فعالیت می باشد. 

رییس اداره
 
نام سمت
عبداله صیاد رئیس اداره
 
کارشناسان
 
نام سمت
لیلا حبیبی کارشناس
کتایون سادات حیدری متصدی امور دفتری و امور اجرایی سایت
حدیث ستوده کارشناس
فاطمه داودنیا کارشناس
سیدعلی طاهری اطاقسرا کارشناس
پرویز مولایی متصدی امور دفتری
فروغ یزدانی کارشناس

متن

متن

متن