دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • فرایندهای گردش کار
  • آئین نامه ها ودستورالعمل ها
  • رسانه های آموزشی
  • مراکز ارائه خدمات
  • تماس با ما
  • درباره مادفترچه تلفن
شماره نمابر 56423343
شماره تماس 3-56439990
robatkarim@iums.ac.ir

فراخوان واگذاری مراکز سلامت در شهرستان رباط کریم

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۱۴ | 

ردیف

نوع خدمت

تعداد نیروی مورد نیاز

1

کارشناس یا کارشناس ارشد آزمایشگاه

1

2

کارشناس یا کارشناس ارشد روانشناسی

2

3

کارشناس یا کارشناس ارشد تغذیه

2

4

پذیرش و آمار(دیپلم یا کاردان )

3

5

نگهبان/خدمتگزار(دیپلم)

5

6

بهیاری(دیپلم با گواهینامه بهیاری)یا پرستار(کارشناس)

3

   به اطلاع میرساند شبکه بهداشت و درمان شهرستان رباط کریم در راستای اجرای برنامه تحول سلامت در صدد است خدمات مراکز سلامت خود را با در نظر گرفتن تعداد نیروهای مورد نیاز به شرح جدول ذیل به اشخاص حقوقی واجد شرایط(شرکتها)واگذار نماید .

لذا در صورت تمایل جهت دریافت مدارک از تاریخ چهارشنبه 96/4/14 لغایت روزپنج شنبه مورخ 96/4/16 در وقت اداری (از ساعت 8 صبح لغایت ساعت 13:30) به واحد امور قراردادها شبکه بهداشت و درمان رباط کریم (سرکار خانم شاهمرادی) مراجعه نمائید.

شایان ذکر است متقاضیان از تاریخ دریافت مدارک تاساعت13:30 روز شنبه مورخ 17/4/96 مهلت خواهند داشت مدارک خود را در دو پاکت 1- پاکت ب (مدارک به شرح فرم ضمیمه)و2- پاکت ج شامل پیشنهاد قیمت ، (که هردو پاکت باید دربسته و ممهور به مهر شرکت باشد) تحویل واحد قراردادهای شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم نموده و رسید دریافت نمایند.

 تلفن تماس : 9- 56426147(داخلی واحد گسترش 242 و واحد قراردادها320 )

محتویات پاکت ب:

مدارک مورد نیاز که می بایست توسط اشخاص حقوقی واجد صلاحیت در پاکت ب قرار گیرد:

افراد حقوقی:

·        تصویر اساسنامه شرکت متقاضی؛

·        تصویر آگهی تاسیس در روزنامه رسمی؛

·        تصویر آخرین آگهی تغییرات در روزنامه رسمی (در صورتی که شرکت تغییراتی داشته باشد)؛

·        آدرس قانونی شرکت یا شخص با شماره تلفن، فکس و کد پستی که مهر و امضا داشته باشد؛

·        سوابق حسن انجام کار در سایر موسسات در زمینه موضوع مرتبط

·        مدارک دریافتی از شبکه که کلیه صفحات قرارداد با درج <<روئیت شد مورد تائید است>>

پیشنهاد قیمت صرفا می بایست  در فرم نمونه ضمیمه به حروف و رقم و ممهور به مهر شرکت و در پاکت در بسته با پوشش مناسب و با درج پاکت ج ارائه گردد.CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 553 بار   |   دفعات چاپ: 88 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر