دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بازدید در راستای برنامه تحول سلامت در حوزه بهداشت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۹/۷ | 

بازدید گروهی از اقدامات انجام شده در راستای برنامه تحول سلامت در حوزه بهداشت از شبکه بهداشت و درمان شهرستان ربا ط کریم

در راستای افزایش کیفیت و سنجش  پیشبرد برنامه  طرح تحول سلامت ،پایش و نظارت از 2 برنامه اصلی طرح تحول سلامت (برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی و برنامه گسترش خدمات بهداشتی درمانی اولیه در حاشیه شهرها و شهرهای 50-20 هزار نفر) توسط نمایندگان  وزرات بهداشت از تبریز به همراه مدیر گروه محترم توسعه شبکه و ارتقا سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه ایران در  مورخ  1/9/ 94 انجام  پذیرفت. بازدید مذکور از  مرکز بهداشتی درمانی روستایی منجیل آباد  (برنامه پزشک خانواده)  و مرکز سلامت جامعه نصیر شهر و پایگاه سلامت مطهری (حاشیه شهرها)صورت گرفت.در بازدید صورت گرفته از مرکز سلامت نصیرشهر جناب آقای دکتر فتحعلیانی مدیر گروه محترم گسترش معاونت بهداشتی دانشگاه ایران به همراه مدیر گروه محترم گسترش شبکه های دانشگاه علوم پزشکی تبریزاز کلیه واحدهای تحت پوشش مرکز بازدید نمودند و وضعیت تجهیزات مرکز مذکور را بررسی نمودند. حین مراجعه به واحدهای بهداشتی ضمن تاکید بر مطالعه بسته خدمتی, نحوه ارائه خدمات فعال در واحدهای مختلف من جمله واحد بهداشت روان ,کارشناس تغذیه و مراقبین سلامت را مشاهده نمودند.پس از بازدیداز واحد بهداشت دهان و دندان ضمن نظارت بر نحوه ارائه خدمات دندانپزشکی تاکید فراوانی روی جلب مشارکت رابطین در زمینه فلورایدتراپی جمعیت تحت پوشش حاشیه شهر داشتند. ا طلاعات جمعیتی (زنان باردار, کودکان زیر 5سال,سالمندان و...),کروکی منطقه تحت پوشش و نیازهای تعمیراتی و تجهیزاتی از موارد مورد بررسی در بازدید مذکور بود.پس از بازدید مرکز سلامت به یکی از پایگاههای تحت پوشش مرکز ( پایگاه شهید مطهری) نیز مراجعه نمودند و کلیه موارد فوق و وضعیت ارائه خدمات فعال در این پایگاه را نیز بررسی نمودند.

در بازدید به عمل آمده از مرکز بهداشتی درمانی روستائی منجیل آباد که توسط نماینده بیمه سلامت استان آذربایجان شرقی، نماینده برنامه پزشک خانواده دانشگاه های علوم پزشکی تبریز و مازندران به همراه مسئول برنامه پزشک خانواده معاونت بهداشتی دانشگاه ایران ضمن مراجعه به کلیه اتاقهاوضعیت فضای فیزیکی مرکز,نیازهای تعمیراتی و تجهیزاتی؛ وضعیت درآمد مرکز, نحوه تکمیل پرونده سلامت و چگونگی ارائه خدمات بهداشتی اولیه از موارد مورد بررسی در مرکز مذکور بود.کد امنیتی را در کادر بنویسید    
دفعات مشاهده: 158 بار   |   دفعات چاپ: 61 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر