دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

img_yw_news
شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶

جلسه دفاع پروپزال دانشجوی PhD

..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶

جلسه دفاع پروپزال دانشجوی PhD

..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶

جلسه دفاع پروپزال دانشجوی PhD

..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶

جلسه دفاع پروپزال دانشجوی PhD

..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶

جلسه شورای آموزشی گروه

..

ادامه...

فیزیولوژی (Physiology)یا کاراندام‌شناسی دانش عملکرد سیستم­های زنده بودهو یکی از مهمترین شاخه‌های زیست‌شناسیاست که اعمال حیاتی موجود زنده، اندام‌ها، بافت‌ها،سلول‌هاو اجزای سلولی را مورد مطالعه قرار می­دهد. به منظور درک عمیق اعمال حیاتی، تلاش می­شود که ویژگی­های اعمال حیاتی و روابط بین این اعمال و تغییرات آن­ها در محیط‌های مختلف و نیز در شرایط مختلف موجود زنده به کمک روابط فیزیکیو ریاضی، بررسی شود. تکامل این اعمال در یک گونه و در یک موجود زنده و همچنین تغییرات و تطابق آنها با تغییرات شرایط محیطی در علم فیزیولوژی مطالعه می­گردد.فیزیولوژی به زیرشاخه‌های فیزیولوژی سلولی، فیزیولوژی جانوری، فیزیولوژی گیاهی، فیزیولوژی پزشکی(انسانی)،فیزیولوژی ورزشیو غیره تقسیم می‌شود. فیزیولوژی همچنین یکی از علوم پایه در پزشکی است که ارتباط تنگاتنگی با آناتومی دارد.فیزیولوژیدانشی است که به بررسی نحوه کارکرد اندام‌های مختلف بدن مثلاً عملکرد قلب، کلیه و اندام­های دیگردر بدن و درک دقیق عملکرد این اندام­ها و سیستم­ها با کمک روابط و اصول ریاضی و فیزیک، می­پردازد.به عنوان مثال در فیزیولوژی تنفس، با کمک قوانین فیزیکی مربوط به فشارو غیره به محاسبه حجم هوای مورد نیاز ریه­ها و بیماری­های مربوط به آن پرداخته می‌شود.در آموزش پزشکی فیزیولوژی از اهمیت زیادی برخوردار است و در طی دوره علوم پایه به دانشجویان تدریس می‌شود. در کنار آناتومیو بیوشیمی، فیزیولوژی به شکل­گیری طرح کلی بدن سالم در ذهن دانشجویان حوزه علوم پزشکی و پیراپزشکی کمک می‌کند، به علاوه فهم فیزیولوژی به منظور درک پاتولوژیبیماری‌ها بسیار مهم و کلیدی است.

کارشناسی ارشد فیزیولوژی


معرفی رشته:

دوره کارشناسی ارشد فیزیولوژی شاخه ای از علوم زیستی است که چگونگی اعمال سلول، بافت، اندام و دستگاههای بدن را مورد مطالعه قرار می دهد. در فیزیولوژی نقش تغییرات محیطی اعم از تغییرات محیط داخلی و یا محیط خارجی بر فرآیندهای زیستی، مورد مطالعه قرار می‌گیرد. همچنین تاثیر متقابل فرایندهای زیستی بر یکدیگر و روابط بین آنها مورد تحقیق واقع می‌شود.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال استخدام و شغل هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته ارشد فیزیولوی، معرفی رشته های دکترای فیزیولوژی (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی مشاغل و بازارکار این رشته ارایه می شود.رشته های کارشناسی مجاز برای ورود به این رشته بر اساس دفترچه کنکور ارشد 95 عبارتند از:

کارشناسی فیزیولوژی، زیست شناسی، جانور شناسی، پرستاری، فیزیوتراپی، مامایی، علوم آزمایشگاهی، علوم دلرویی، فارماکولوژی، بیوشیمی، علوم تشریح، گفتاردرمانی، بینایی سنجی، شنوایی شناسی، بهداشت عمومی، بهداشت حرفه ای، هوشبری و اتاق عمل

برنامه درسی (سرفصل) ارشد فیزیولوی و تعداد واحدها:

تعداد کل واحدها : 32 واحد
دروس اختصاصی اجباری : 19 واحد
دروس اختصاصی اختیاری : 7 واحد
پایان نامه : 6 واحد

 دروس اختصاصی اجباری

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

فیزیولوژی سلول

2

فیزیولوژی کلیه و مایعات

2

فیزیولوژی تنفس

2

فیزیولوژی گوارش

2

فیزیولوژی قلب و گردش خون

2/5

فیزیولوژی غدد درون ریز

2/5

فیزیولوژی اعصاب

3

روشهای فیزیولوژی

2

کارآموزی

1

جمع

19

 

 

دروس اختصاصی اختیاری

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

فارماکولوژی

2

آمار حیاتی

2

بیوفیزیک

2

بیولوژی مولکولی

2

کاربا حیوانات آزمایشگاهی

2

آشنایی با مفاهیم فیزیولوژی بالینی

2

کارآموزی بالینی

2

موضوعات خاص در فیزیولوژی

2

زبان تخصصی

2

جمع

18

  • دانشجو باید 7 واحد از دروس فوق را بگذراند.

......................................................................................................................................................................................................................................................

برنامه آموزشي دوره دكتري تخصصي(PhD)رشته فيزيولوژي

 

فصل اول

مشخصات كلي دوره دكتري تخصصي(PhD)

رشته فيزيولوژي

1- نام و تعريف رشته:

دوره دكتراي تخصصي(PhD)فيزيولوژي                         PhD of Physiology

رشته فيزيولوژي علمي است چند نظامه و تركيبي از علوم زيستي، فيزيك، شيمي و رياضي كه در آن فيزيولوژيست با شناخت عملكرد طبيعي اندامها و دستگاههاي مختلف بدن زمينه‌اي را براي فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و نيز درك صحيح شرايط پاتولوژيك بدن انسان فراهم مي‌نمايد. دوره دكتري تخصصي(PhD)رشته فيزيولوژي بالاترين مقطع تحصيلي دانشگاهي است كه در اين رشته به اعطا مدرك مي‌انجامد.

2- تاريخچه رشته:

فيزيولوژي يكي از قديمي‌ترين رشته‌هاي علوم است و با عنايت به علم الابدان دانشمندان به اين رشته توجه ويژه‌اي داشته‌اند. در ادواري كه دانشمندان ايراني تلاش مي‌نمودند در همه حوزه‌هاي علمي بشري صاحب نظر شوند، همواره علم فيزيولوژي و نحوه عملكرد طبيعي اندامهاي موجودات زنده يكي از زمينه‌هاي تحقيق، نگارش و تأليف كتب آموزشي و پژوهشي بوده است. به طوريكه دانشمند شهير ايراني، ابوعلي سينا، به شاخصهاي فيزيولوژي نظير نبض، حركات تنفسي، دماي بدن براي تشخيص و شناسايي بيماريها استناد علمي مي‌نموده است. از طرفي اهميت اين رشته در دنيا نيز تا حدي است كه يكي از جوايز نوبل به يافته‌هاي شاخص پزشكي با عنوان جايزه نوبل «فيزيولوژي - پزشكي» اختصاص يافته است. با توجه به پيشرفتهاي علمي در زمينه روشهاي آموزش و گسترش مرز علم فيزيولوژي تا سطح ملكولي و نياز به تلفيق عمودي و افقي زمينه‌هاي مشترك علوم پايه و باليني و از طرفي عدم تطابق برنامه آموزشي موجود با برنامه‌هاي آموزشي و استانداردهاي تغيير يافته ديگر مراكز علمي فيزيولوژي دنيا ضرورت انجام بازنگري برنامه آموزشي دوره دكتري تخصصي فيزيولوژي احساس مي‌شود.

3- ارزش‌ها و باورها(Values)(فلسفه برنامه):

باتوجه ويژه به رشته فيزيولوژي در علم پزشكي، ما بر اين باوريم كه شناخت صحيح عملكرد طبيعي اندام‌ها در شرايط سلامت (فيزيولوژيك) به عنوان مقدمه‌اي براي درك صحيح شرايط بيماري (پاتولوژيك) الزامي مي‌باشد. لذا فلسفه ايجاد اين دوره در جهت جبران كمبود كادر هيئت علمي دانشگاههاي كشور در زمينه آموزش صحيح فيزيولوژي و تربيت افراد متخصص و محقق، كارآمد با توانمنديها و مهارتهاي تخصصي بالا در سطح ملي و بين‌المللي و نيز خلاقيت و نوآوري بسيار ارزشمند است.

4- رسالت برنامه آموزشي در تربيت نيروي انساني:(Mission)

رسالت برنامه آموزشي فيزيولوژي در دانشگاهها، تربيت كارشناسان جامع نگر و متخصصين اين علم است كه در آينده قادر به انجام آموزش با كيفيت بالا در مقاطع مختلف تحصيلي بوده و با انجام پژوهشهاي علمي در جهت ارتقاء و گسترش مرزهاي دانش فيزيولوژي و طراحي و اجراي برنامه‌هاي ممتاز ديگر در راه پيشرفت و بهبود كيفيت اين رسالت گام بردارد. شايسته است كه متخصصين فيزيولوژي توجه به ارزشها و كرامات انساني و التزام اجتماعي(Social commitment)را در چارچوب وظايف شغلي خود قرار دهند.

5- چشم انداز برنامه آموزشي در تربيت نيروي انساني:(Vision)

انتظار مي‌رود متخصصين و فارغ التحصيلان اين رشته توانائي همراهي با سرعت بالاي تحول در علوم پزشكي را داشته و بتوانند با تلفيق اين علوم، دانش خود را به روز نگاه دارند و آن را به نحو احسن به متقاضيان اين علم منتقل نمايند. علاوه بر اين باتوجه به مرز مشترك بين فيزيولوژي و ساير علوم پزشكي تربيت كارشناسي كل نگر و متخصصين توانمند مدنظر قرار بگيرد.

6- اهداف كلي رشته:(Aims)

الف - تربيت فراگيراني كه توانمند در گردآوري، انتقال و ارزشيابي دانش روز فيزيولوژي باشند.

ب - تربيت فراگيراني متخصص كه قابليت و توانمندي طراحي و اجراي پژوهشهاي به روز رشته، قدرت تحليل و ارزشيابي يافته‌هاي پژوهشي با دانش روز را داشته باشند.

ج - تربيت فراگيراني كه بتوانند در توليد دانش نقشي در افزايش سهم ملي داشته باشند.

د - سازماندهي و مديريت امور آموزشي و پژوهشي.

7- نقش دانش آموختگان در برنامه آموزشي:(Role definition)

نقش دانش آموختگان اين رشته نقش آموزشي و پژوهشي و ارتباطي مي‌باشد.

8- وظايف حرفه‌اي دانش آموختگان:(Task analysis)

1- نقش آموزشي:

- مشاركت در برنامه ريزي و تدوين دروس آموزشي دانشگاهي مربوط به رشته فيزيولوژي

- مشاركت در طراحي، تدوين و ارزشيابي برنامه‌هاي آموزشي مرتبط با رشته فيزيولوژي

- شناسايي عوامل مؤثر بر موفقيت يا عدم توفيق برنامه هاي آموزشي

- سازماندهي و مديريت امور آموزشي

- همكاري با ديگر متخصصين در جهت اهداف آموزشي

- تربيت نيروي انساني در مقاطع مختلف رشته فيزيولوژي

2- نقش پژوهشي:

- طراحي، اجرا و هدايت امور پژوهشي در قالب پروژه‌هاي تحقيقاتي

- شناسايي عوامل مؤثر بر موفقيت يا عدم موفقيت برنامه‌هاي پژوهشي رشته فيزيولوژي

- سازماندهي و مديريت امور پژوهشي

- همكاري با ديگر متخصصين در جهت اهداف پژوهشي

- تبديل يافته‌هاي پژوهشي به مقالات علمي

- بهره برداري از دستاوردهاي علمي متخصصين اين رشته

- ارائه يافته‌هاي پژوهشي در مجامع علمي داخلي و بين‌المللي

- نقد و بررسي طرح ها و مقالات پژوهشي

- راه اندازي بساط هاي(Set up)تحقيقاتي

3- نقش ارتباطي:

- ارتباط با صنعت

- ارتباط با ساير رشته‌ها همچون مهندسي پزشكي، بيوتكنولوژي، بيولوژي مولكولي

9- استراتژي هاي اجرايي برنامه آموزشي

استراتژي كلي آموزش تلفيقي از استاد محوري(Teacher Centered)و شاگرد محوري(Student Centered)با ويژگي هاي زير مي‌باشد.

- ادغام دروس تئوري و عملي و بهبود سطح دانش و مهارتي دانشجويان به منظنور تربيت نيروي انساني چند پيشه(Multi-professional).

- تداوم فعاليت دانشجويان براي اجراي سمينار، پروژه، كنفرانس و ژورنال كلابهاي مرتبط با رشته برحسب نياز به صورت تكليف.

- تقويت و توسعه سيستم اطلاع رساني با مراكز علمي در سطح دنيا.

- ارائه يافته‌هاي پژوهشي در قالب پايان نامه به صورت مقاله در مجلات داخلي و بين‌المللي.

10- شرايط و نحوه پذيرش دانشجو:

- دارا بودن شرايط عمومي پذيرش دانشجوي دوره دكتري تخصصي(PhD)مطابق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

- داشتن دانشنامه كارشناسي ارشد (فوق ليسانس) در يكي از رشته فيزيولوژي، فيزيولوژي انساني، فيزيولوژي جانوري، زيست شناسي (گرايش‌هاي جانوري، سلولي و ملكولي)، پرستاري (از جمله بيهوشي)، مامايي، يا دانشنامه دكتراي عمومي در يكي از رشته‌هاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و دامپزشكي.

مواد و ضرايب امتحاني براي ورود به دوره دكتري تخصصي(PhD)فيزيولوژي

عنوان درس

ضريب

فيزيولوژي

4

فارماكولوژي

2

آناتومي

2

بيوشيمي

2

11- رشته‌هاي مشابه در داخل كشور:

وجود ندارد.

12- رشته هاي مشابه در خارج از كشور:

رشته مشابه با وظايف حرفه‌اي عنوان شده در اين برنامه وجود دارد. ولي گرايش هاي جديد به وجود آمده است. مثلاً فيزيولوژي مرتبط با ژنتيك، فيزيولوژي محيط يا ايمونولوژي.

13- شرايط موردنياز براي راه اندازي رشته:

طبق ضوابط شوراي گسترش و ارزيابي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور مي‌باشد.

14- شرايط ديگر (مانند بورسيه):

وجود ندارد.

 

فصل دوم

مشخصات دوره دكتري تخصصي(PhD)رشته فيزيولوژي

مشخصات دوره:

نام دوره: دكتري تخصصي(PhD)فيزيولوژي

طول دوره و شكل نظام آموزشي:

طول دوره تحصيل در دوره دكتراي تخصصي(PhD)رشته فيزيولوژي مطابق آئين نامه آموزشي دوره دكتري(PhD)مصوب شوراي عالي برنامه ريزي است. اين دوره شامل دو مرحله آموزشي و پژوهشي مي‌باشد.

مرحله آموزشي از زمان پذيرفته شدن دانشجو در امتحان ورودي آغاز شده و دانشجو پس از طي دوره آموزشي و گذراندن امتحان جامع وارد مرحله پژوهشي مي‌گردد. طول مدت مرحله آموزشي چهار نيمسال است.

نام دروس و تعداد واحدهاي درسي:

تعداد كل واحدهاي اين دوره 43 واحد شامل 17 واحد دروس اختصاصي اجباري(core)، 6 واحد دروس اختصاصي اختياري(noncore)و 20 واحد پايان نامه مي‌باشد. دانشجو ملزم است 6 واحد از دروس اختصاصي اختياري(noncore)را با نظر استاد راهنما و پس از تصويب شوراي گروه در ارتباط با موضوع تحقيق پايان نامه در مرحله آموزشي بگذراند. دانشجو موظف است علاوه بر گذراندن واحدهاي دوره با تشخيص گروه آموزشي و تائيد شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه تمامي يا تعدادي از دروس كمبود يا جبراني (جدول الف) را بگذراند.

دروس كمبود و جبراني: 7 واحد

دروس اختصاصي اجباري:(core)17 واحد

دروس اختصاصي اختياري:(noncore)6 واحد از 49 واحد

پايان نامه: 20 واحد

جمع: 43 واحد

الف - جدول دروس كمبود يا جبراني دوره دكتراي تخصصي(PhD)فيزيولوژي

 

كد درس

نام درس

واحد

ساعت

نظري

عملي

جمع

01

روشهاي فيزيولوژي

2

17

34

51

02

بيولوژي مولكولي

2

34

-

34

03

آمار و روش تفسير يافته‌هاي پژوهشي

2

34

-

34

04

** سيستم‌هاي اطلاع‌رساني پزشكي

1

9

17

26

جمع

7

* دانشجو موظف است با تشخيص گروه آموزشي و تائيد شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه تمامي يا تعدادي از دروس كمبود يا جبراني جدول فوق را بگذراند.

** چنانچه دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد درس سيستمهاي اطلاع رساني پزشكي را نگذرانده باشد، ملزم به گذراندن اين درس به عنوان كمبود يا جبراني است.

ب - جدول دروس اختصاصي اجباري(core)دوره دكتراي تخصصي(PhD)فيزيولوژي

 

كد درس

نام درس

واحد

ساعت

نظري

عملي

جمع

05

مباحث جديد پيشرفته در فيزيولوژي سلول

2

34

-

34

06

مباحث جديد پيشرفته در فيزيولوژي اعصاب و حواس ويژه

3

51

-

51

07

مباحث جديد پيشرفته در فيزيولوژي قلب و گردش خون

3

51

-

51

08

مباحث جديد پيشرفته در فيزيولوژي غدد درون ريز و توليد مثل

3

51

-

51

09

مباحث جديد پيشرفته در فيزيولوژي گوارش

2

34

-

34

10

مباحث جديد پيشرفته در فيزيولوژي كليه و آب و الكتروليت‌ها

2

34

-

34

11

مباحث جديد پيشرفته در فيزيولوژي تنفس

2

34

-

34

جمع

17

ج - جدول دروس اختصاصي اختياري(noncore)دوره دكتراي تخصصي(PhD)فيزيولوژي

 

كد درس

نام درس

واحد

ساعت

پيش نياز

نظري

عملي

جمع

12

فيزيولوژي ورزش

2

34

-

34

13

كارگاه تحقيقاتي فيزيولوژي

1

17

-

17

14

برنامه نويسي كامپيوتري

2

34

-

34

15

بيوكنترل

2

34

-

34

16

فيزيولوژي محيط

2

34

-

34

17

فيزيولوژي رفتار و شناخت

2

34

-

34

18

نورواندوكرينولوژي

2

34

-

34

08

19

فيزيولوژي تغذيه و بيوانرژتيك

2

34

-

34

20

فيزيولوژي پيري(aging)و رشد(development)

2

34

-

34

05

21

ژنتيك در فيزيولوژي

2

34

-

34

22

كاربرد راديوايزوتوپ‌ها در بيولوژي

2

34

-

34

23

الكترونيك كاربردي

2

34

-

34

24

ميكروسكوپ الكتروني

2

17

34

51

25

بيومكانيك

2

34

-

34

26

الكتروفيزيولوژي

2

34

-

34

27

شناخت گيرنده‌ها(Receptrology)

2

34

-

34

ادامه جدول دروس اختصاصي اختياري(noncore)دوره دكتراي

تخصصي(PhD)فيزيولوژي

كد درس

نام درس

واحد

ساعت

نظري

عملي

جمع

28

نوروبيولوژي

2

34

-

34

29

شيمي فيزيك

2

34

-

34

30

بيوشيمي باليني

2

17

34

51

31

بيوتكنولوژي

2

17

34

51

32

تشريح سيستم عصبي پيشرفته

2

34

-

34

33

جنين شناسي

2

34

-

34

34

بافت شناسي

2

34

-

34

35

زيست شناسي سلولي – مولكولي

2

34

-

34

36

رياضيات پيشرفته

2

34

-

34

جمع

49

816

102

884

در مرحله آموزشي دانشجو ملزم است 6 واحد از دروس اختصاصي اختياري(noncore)را با نظر استاد راهنما و پس از تصويب شوراي گروه در ارتباط با موضوع تحقيق پايان نامه بگذراند.

دفتر گروه

     تلفکس :   02188622709
     تلفن :      02186704549
      
      مسئول دفتر:    خانم نجات خواه
      مسئول سایت:  خانم میریوسفی
     آدرس: تهران - بزرگراه شهید همت - نرسیده به تقاطع بزرگراه شهید چمران - دانشگاه
     علوم پزشکی ایران - دانشکده پزشکی - گروه فیزیولوژی

متن

متن

متن

متن