دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی
img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶

برگزاری کارگاه ایسکمی قلب

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶

جلسه گزارش پیشرفت کار دانشجویان دکتری تخصصی

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶

برگزاری کارگاه رنگ آمیزی (فلورجید) در گروه فیزیولوژی

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶

طرح رجیستری "برنامه ثبت افراد مبتلا به اختلال شناختی بیماری آلزایمر در استان تهران"

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶

جلسه گزارش پیشرفت دانشجویان دکتری تخصصی

..

ادامه...