دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی
img_yw_news
سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷

جلسه دفاع پروپوزال دانشجوی PhD

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷

جلسه دفاع پروپزال دانشجوی PhD

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷

برگزاری مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی فیزیولوژی

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷

دفاع پروپزال PhD

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه MMI

..

ادامه...