دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

برگزاری کارگاه آموزشی

کارگاه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی در تحقیقات پژوهشی در تاریخ 18, 19 خرداد ماه 1394 در مرکز تکثیر و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی برگزار می شود. ..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۴

تست عنوان

تست خلاصه که باید یک جمله باشد. ..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۳

کارگاه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی

کارگاه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی در تحقیقات پژوهشی در تاریخ 8 و 9 بهمن در مرکز تکثیر و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی برگزار می شود. ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۳

.

. ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳

.

. ..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما

متن

متن

متن

متن