دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶

بررسی مستندات مرتبط با شاخص ها و آشنایی با سامانه ارزیابی عملکرد واحد ها

بررسی مستندات مرتبط با شاخص ها و آشنایی با سامانه ارزیابی عملکرد واحد ها ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶

برگزاری جلسه مورخ ۹۶/۱۰/۱۳جهت بررسی قابلیت ها ی سامانه نظام پیشنهادات و به روز رسانی آن

برگزاری جلسه مورخ ۹۶/۱۰/۱۳جهت بررسی قابلیت ها ی سامانه نظام پیشنهادات و به روز رسانی آن ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶

برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول (ص)در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۳

 برگزاری کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول (ص)در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۳ ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶

برگزاری کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل ستاد مرکزی مورخ ۹۶/۱۰/۲۰

برگزاری کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل ستاد مرکزی مورخ ۹۶/۱۰/۲۰ ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶

برگزاری ۱۵ عنوان دوره آموزشی ویژه پاییز سال ۱۳۹۶

برگزاری ۱۵ عنوان دوره آموزشی ویژه پاییز سال ۱۳۹۶ ..

ادامه...
معرفی مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری:

مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری یکی از مدیریت های معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه می باشد که شامل واحدهایی به شرح ذیل می باشد :

                       - اداره آموزش و توسعه کارکنان و مدیران

                       -  گروه سیستم ها و روشها

                       -  گروه مهندسی سازمان

                       -  گروه مهندسی مشاغل

 

این مدیریت وظیفه دارد با توسعه نظام های اداری ومدیریتی ، با بکارگیری مناسب ترین رویکردها ، الگوها و ابزارهای مدیریت وعلوم اداری و نیازسنجی آموزشی،طراحی و برنامه ریزی دوره های آموزشی مورد نیاز کارکنان و مدیران ، اجرای برنامه های آموزشی حضوری و الکترونیکی ، ارزشیابی برنامه های آموزشی دانشگاه ، تدوین برنامه های اصلاحی در راستای بهبود کیفیت فرایندها و محتوای آموزشی و پایبندی به قوانین ومقررات در جهت حمایت از فعالیتهای سلامت ، آموزش وپژوهش پزشکی ،  دانشگاه را در انجام ماموریتها و دستیابی به اهداف کلان نظام سلامت یاری رساند.

  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
  • تماس با ما
  • تماس با ما
  • تماس با ما
  • تماس با ما

متن

متن

متن

متن