دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶

جلسه ملی مجوز بهر برداری و ارزش گذاری مالکیت معنوی برای دانشگاه ها و موسسات پژوهشی

جلسه ملی مجوز بهر برداری و ارزش گذاری مالکیت معنوی برای دانشگاه ها و موسسات پژوهشی ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶

برگزاری نخستین کارگاه ملی پروژه توانمندسازی محیط مالکیت معنوی

برگزاری نخستین کارگاه ملی پروژه توانمندسازی محیط مالکیت معنوی ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶

اطلاعیه ثبت نام در کارگاه مالکیت فکری

اطلاعیه ثبت نام در کارگاه مالکیت فکری در تاریخ 96/9/11 ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶

فراخوان جهت انتخاب مخترع برتر

فراخوان ارسال مدارک جهت انتخاب مخترع برتر در هفته پژوهش ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶

فراخوان دعوت به همکاری با دفتر اختراعات، نوآوری ها، و مالکیت فکری دانشگاه

فراخوان دعوت به همکاری با دفتر اختراعات، نوآوری ها، و مالکیت فکری دانشگاه ..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما

متن

متن

متن

متن