دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

img_yw_news
پنجشنبه ۱ مهر ۱۳۹۵

مرکز توسعه پژوهش های بالینی

مرکز توسعه پژوهش های بالینی ..

ادامه...

img_yw_news
پنجشنبه ۱ مهر ۱۳۹۵

اهداف مرکز توسعه

اهداف مرکز توسعه ..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۳

تاریخچه و معرفی مرکز توسعه پژوهش های بالینی بیمارستان رسول اکرم (ص)

معرفی مرکز توسعه پژوهش های بالینی ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۳

تست

سیلشیبلسیبلسیبل ..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما

متن

متن

متن

متن