دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳

باسلام و تبریک سال نو

نکاتی در مورد نگهداری گل سنبل ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳

تست

تست ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳

سال 1394 مبارک

تبریک نوروز ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳

نان سبوس دار

..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳

جهت استفاده بهینه از امکانات سایت از مرورگر موزیلا استفاده نمایید

جهت استفاده بهینه از امکانات سایت از مرورگر موزیلا استفاده نمایید ..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما

متن

متن

متن

متن