پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸

دیدار عیدانه دکتر عبادی فرد آذر و مهندس عرب از حوزه‌ی بهداشت دانشگاه

معاون بهداشت و مدیر روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه با حضور در مدیریت ها و گروه های این معاونت، سال جدید را تبریک گفتند. ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸

بازدید نوروزی سرپرست و معاونین بهداشت و درمان دانشگاه از مجتمع حضرت رسول اکرم (ص)

در چهارمین روز از فصل تحول هستی، سرپرست و معاونین بهداشت و درمان دانشگاه، از مجتمع حضرت رسول اکرم (ص)، بازدید کردند. ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸

دیدار عیدانه سرپرست و معاونین بهداشت و درمان دانشگاه از بیمارستان فیروزگر

در چهارمین روز از سال نو، سرپرست و معاونین بهداشت و درمان دانشگاه، از بیمارستان فیروزگر، بازدید کردند. ..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸

شیرینی فروشیهای شمال غرب تهران زیر ذره بین نظارتی معاونین بهداشت و درمان دانشگاه

در سومین روز از فصل تحول هستی، شیرینی فروشی های شمال غرب تهران، با حضور معاونین بهداشت و درمان دانشگاه، بازرسی و 200 کیلوگرم مواد لبنی فاسد معدوم شد. ..

ادامه...

متن

متن

متن

متن