پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸

بازدید رؤسای دفاتر بهبود تغذیه جامعه و آزمایشگاه مرجع وزارت بهداشت از آزمایشگاه مرجع سلامت دانشگاه

رؤسای دفاتر بهبود تغذیه جامعه و آزمایشگاه مرجع وزارت بهداشت و هیات همراه، از آزمایشگاه مرجع سلامت دانشگاه، سه‌شنبه 26 شهریور، بازدید کردند و از خدمات اعلام شده، رضایت داشتند. ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸

بازدید رؤسای دفاتر بهبود تغذیه جامعه و آزمایشگاه مرجع وزارت بهداشت از آزمایشگاه مرجع سلامت دانشگاه

رؤسای دفاتر بهبود تغذیه جامعه و آزمایشگاه مرجع وزارت بهداشت و هیات همراه، از آزمایشگاه مرجع سلامت دانشگاه، سه‌شنبه 26 شهریور، بازدید کردند و از خدمات اعلام شده، رضایت داشتند. ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸

برگزاری آیین تکریم و معارفه

مراسم تکریم و معارفه مدیر شبکه بهداشت و درمان رباط کریم با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد. ..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

برگزاری اولین کارگروه دانشگاهی پیشگیری از دیابت

معاونت بهداشت، اولین کارگروه دانشگاهی پیشگیری از دیابت را برگزار کرد. ..

ادامه...

متن

متن

متن

متن