دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

دستورالعمل اجرایی تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در سال ۱۳۹۶

دستورالعمل اجرایی تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در سال ۱۳۹۶ ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و روسای مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه

آیین نامه پرداخت دو کا پزشکان درمانی و اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶

کارگاه "آشنایی با برگزاری آزمون به روش PMP و Key features

معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی در راستای برگزاری کارگاه توانمندسازی ویژه اعضای محترم هیات علمی در نظر دارد کارگاه "آشنایی با برگزاری آزمون به روش PMP و Key features"  ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶

قابل توجه اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه

قابل توجه اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه: ..

ادامه...
 • شرح وظایف مرکز امور هیات علمی:

     این مرکز در راستای سامان دهی امور مرتبط با اعضای محترم هیأت علمی بنا نهاده شده است.

  اهداف مرکز امور هیأت علمی عبارتند از:

 • ایجاد هماهنگی و همکاری با کلیه معاونین آموزشی دانشکده های تابعه در خصوص امور مرتبط با هیات علمی
 • برنامه ریزی منظم و منسجم در کلیه امور محرومیت از مطب و حق التدریس اعضاء هیات علمی
 • کنترل و بررسی حق التدریس دانشکده های تابعه
 • تهیه اطلاعات و امار به روز اعضای هیات علمی
 • همکاری با کارگزینی (هیات علمی) در انجام امور مربوطه
 • نظارت و بررسی ارزشیابی اعضای هیات علمی ( سامانه سعاد)
 • سیاستگذاری و تصمیم سازی در خصوص نیازهای دانشکده های تابعه به هیات علمی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
۱ زهرا مشیری کارشناس ۸۶۷۰۲۲۳۴
۲ رویا میرزایی کارشناس ۸۶۷۰۲۲۳۴
۳ آرزو صداقت پور کارشناس ۸۶۷۰۲۲۲۵

متن

متن

متن

متن