دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

 
img_yw_news
شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶

اطلاعیه

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶

راه اندازی کلینیک مداخلات معنوی

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶

فراخوان

    ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶

بازدید از مرکز تحقیقات سلامت معنوی به منظور پذیرش دانشجوی دکترای پژوهش محور

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

فراخوان

فراخوان ..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما