پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • برنامه آموزشی درسی
  • لینکهای مفید
  • آزمایشگاه ها
  • فرم ها
  • فرآیند ها
  • کتاب های اساتید


ژورنال کلاب
مدیریت تحقیقات و فناوری
مدیریت ارتباطات و کاربرد نتایج تحقیقات

ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی 
img_yw_news
شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته بهداشت حرفه ای

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی بهداشت حرفه ای ورودی سال ۱۳۹۶-۱۳۹۵  اسفندماه کارگاههای کاراموزی در عرصه طبق برنامه زیر برگزار می گردد ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷

اطلاعیه

اطلاعیه دانشجویان بهداشت حرفه ای  ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

اطلاعیه دانشجویان کارشناسی پیوسته

​قابل توجه پذیرفته شدگان کارشناسی پیوسته رشته مهندسی بهداشت حرفه ای در سال ۹۷ . ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶

قابل توجه دانشجویان گرامی

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶

عنوان خبر آزمایشی

این چکیده خبر به صورت آزمایشی وارد شده است ..

ادامه...
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
دفتر سلامت ومحیط کار وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی 
Niosh
ACGIH