AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
 • AWT IMAGE
 • مرکزآموزشی ودرمانی حضرت فاطمه (س)
 • AWT IMAGE
 • AWT IMAGE
 • AWT IMAGE
 • AWT IMAGE
 • AWT IMAGE
 • AWT IMAGE
img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

کسب مجوزپذیرش بیماران بین الملل

متن خبر مورد نظرمرکز آموزشی ودرمانی حضرت فاطمه (س) موفق به دریافت و کسب مجوز لازم جهت پذیرش بیماران بین الملل گردید.   ..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
AWT IMAGE
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم
 • برگه هشتم
 • برگه هشتم
AWT IMAGE              AWT IMAGE              AWT IMAGE             AWT IMAGE