دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷

رستوران پردیس همت دانشگاه

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷

مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت غرب (مرکز خلیج و پایگاه ضمیمه)

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷

مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت غرب (مرکز شهرک راه آهن و پایگاه ضمیمه)

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷

مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت غرب (مرکز حسینیه فردوس و پایگاه ضمیمه)

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷

مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت غرب (مرکز دانشگاه شریف و پایگاه ضمیمه)

..

ادامه...
  • اداره امور قراردادها زیر نظر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی مشغول فعالیت می باشد. 

رییس اداره
 
نام سمت
عبداله صیاد رئیس اداره
 
کارشناسان
 
نام سمت
لیلا حبیبی کارشناس
کتایون سادات حیدری متصدی امور دفتری و امور اجرایی سایت
حدیث ستوده کارشناس
فاطمه داودنیا کارشناس
سیدعلی طاهری اطاقسرا کارشناس
پرویز مولایی متصدی امور دفتری
فروغ یزدانی کارشناس

متن

متن

متن