دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

برگزاری کارگاه Phage display

برگزاری کارگاه Phage display به مدت سه روز، توسط آقای رسول بهارلو و سرکار خانم فاطمه فرجی (دانشجویان دکترای تخصصی ایمونولوژی) ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶

ژورنال کلاب

Journal Club(Monday ,20/9/96 Shideh Namazi) ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶

ژورنال کلاب

Journal Club (13/9/96, Elham Shokati) ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶

ژورنال کلاب

Journal Club(Monday,22/8/96 ,Leila Samimi) ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶

ژورنال کلاب

Journal Club(15/8/96 Azin Aghamajidi) ..

ادامه...

تاریخچه:

مرکز تحقیقات ایمونولوژی در سال 86 تاسیس گردید. وظیفه ی این مرکز عمدتا توسعه ی علم ایمونولوژی بر اساس پزوهش های طراحی شده توسط محققین عضو و همچنین همکاری با دیگر مراکز تحقیقاتی می­باشد که نتایج حاصله موجب ارتقاء سلامت جامعه خواهد گردید. بدیهی است که این وظایف با حمایت مادی و معنوی حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و تجربه ی علمی اعضاء هیئت علمی مراکز صورت خواهد گرفت.

موسس:

اعضای محترم هیات موسس مرکز تحقیقات ایمونولوژی دکتر علیرضا سالک مقدم، دکترمهدی شکرآبی، دکتر امیرحسن زرنانی می باشند.

رسالت و دورنما:

دورنما (Vision)
 این مرکز مصمم است تا با نگاه آینده پژوهانه و با گسترش و توسعه تحقیق و با دستیابی به روش­های جدید تشخیصی درمانی و تولید دست آوردهای علمی و فرآورده­های بیولوژیک پس از اتمام دوره پنج ساله به اهداف زیر نایل گردد:
- برترین جایگاه در حیطه ایمونولوژی بیماریهای عفونی و عفونت­های سوختگی در منطقه
- برترین جایگاه در حیطه ایمونولوژی آلرژی و فرآورده­های تشخیصی درمانی مربوطه و حیطه نانوایمونولوژی در کشور
- احراز رتبه بین یکی از سه مرکز کشوری در حیطه ایمونوژنیک و ایمونولوژی پیوند
- احراز رتبه بین یکی از پنج مرکز کشوری در حیطه ایمونولوژی تولیدمثل
- احراز رتبه بین یکی از 10 مرکز کشوری در حیطه ایمونولوژی و ایمونوتراپی سرطان­
  رسالت (Mission)
ما برآنیم تا با محور قرار دادن پژوهش مبتنی بر فناوری و محصولات ثروت آفرین، نوآوری، همکاری تیمی و نگاه آینده نگارانه از طریق تولید فرآورده های ایمونولوژیکی جهت خودکفائی کشور و تحقیق مبتنی بر حل مسأله در زمینه هسته­های علمی شش گانه مرکز گامهای مستحکمی در جهت ارتقاء سلامت جامعه، فائق آمدن بر نيازها


مرکز تحقیقات ایمونولوژی
مسئول دفتر مدیر گروه: خانم ثریا رفیعی
تلفکس:88622652
آدرس:بزرگراه شهید همت تقاطع شهید چمران و شیخ فضل الله نوری دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده پزشکی گروه ایمونولوژی