دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

پیام تبریک دکتر فربد عبادی فرد آذر؛ معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران به مناسبت گرامی داشت روز بازگشت پرستوها

..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

استقرار تیم سلامت مرکز بهداشت شمال غرب در پارک لاله

..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

برگزاری جلسه هماهنگی کارشناسان نظام مراقبت مرگ کودکان زیر 5 سال توسط معاونت بهداشت

..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

استقرار تیم سلامت شهید رهنمون مرکز بهداشت شمال غرب در خانه سلامت کن

..

ادامه...

متن

متن

متن

متن