دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶

15 اسفند روز مهندس و زادروز خواجه نصیرالدین طوسی گرامی باد

..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶

بازدید معاون محترم مرکز مدیریت بیماری های غیرواگیر از مرکز خدمات جامع سلامت فاضل

..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶

برگزاری جلسه مسئولین گسترش شبکه ها و مراکز بهداشت تحت پوشش در معاونت بهداشتی

..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶

ارائه خدمات توسط کارشناسان سلامت روان گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی دانشگاه ایران، به زلزله زده گان غرب کشور

..

ادامه...

متن

متن

متن

متن

نرم افزارهای مرتبط
سامانه رسیدگی به شکایات190
تقویم بهداشتی سال 96