دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷

یا حسین! عاشقانت می‌دانند که تنها با شور حسینی است که می‌توان شیرینی ایمان را چشید

..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷

گرامی می داریم 29 فروردین ماه؛ روز ارتش جمهوری اسلامی ایران را ارتش تبلور استقلال و آزادی مردمی است که آوازه غیرت و هم بستگی شان، دروازه های پ

..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دومین اتاق فکر خود را تشکیل داد.

..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷

دکتر فربد عبادی فرد آذر: حمله به سوریه توسط آمریکا و دو کشور غربی جنایتی بزرگ است.

..

ادامه...

متن

متن

متن

متن

نرم افزارهای مرتبط
سامانه رسیدگی به شکایات190
تقویم بهداشتی سال 96