دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷

قابل توجه کلیه دستیاران شرکت کننده در آزمون ارتقاء و گواهینامه تیرماه 1397

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

اطلاعیه در خصوص اخذ تعهد از دستیاران محترم سال آخر مشمول شرکت در آزمون گواهینامه 1397

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

اطلاع رسانی در خصوص لغو مصوبه تقلیل تعهدات پذیرفته شدگان سهمیه مازاد مناطق محروم دوره های 38 و 39 پذیرش دستیار

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

اطلاع رسانی در خصوص ابلاغیه مصوب شورای آموزشی دانشگاه خردادماه 1397در مورد ثبت و دفاع عنوان پایان نامه 1397

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

اولین نشست ارتباطی سال 1397 معاونت تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی با دستیاران ارشد گروه های آموزشی و مدیران محترم برنامه دستیاری

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷

قابل توجه کلیه دستیاران شرکت کننده در آزمون ارتقاء و گواهینامه تیرماه 1397

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷

اعلام نتایج آزمون پذیرش فلوشیپ اردیبهشت ماه 1397

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

اطلاعیه در خصوص اخذ تعهد از دستیاران محترم سال آخر مشمول شرکت در آزمون گواهینامه 1397

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

اطلاع رسانی در خصوص ابلاغیه مصوب شورای آموزشی دانشگاه خردادماه 1397 در مورد ثبت و دفاع عنوان پایان نامه 1397

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

اطلاعیه مهم در خصوص آزمون ارتقاء و گواهینامه سال 1397

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۸ مهر ۱۳۹۶

برگزاری کارگاه آموزشی جهت دستیاران پذیرفته شده چهل و چهارمین آزمون پذیرش دستیاری

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶

اعلام زمان برگزاری جلسه معارفه گروه کودکان

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶

اعلام زمان برگزاری جلسه معارفه گروه زنان و زایمان

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶

اعلام زمان برگزاری جلسه معارفه دستیاران فلوشیپ درد

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶

اعلام زمان برگزاری جلسه معارفه گروه بیهوشی (تغییر زمان جلسه)

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶

برگزاری کارگاه دستیاران جدیدالورود 1396

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶

اعلام زمان برگزاری جلسه معارفه گروه نورولوژی

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶

قابل توجه پذیرفته شدگان رشته های زنان و زایمان و روانپزشکی

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶

اعلام زمان برگزاری جلسه معارفه گروه داخلی

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶

اعلام زمان برگزاری جلسه معارفه گروه آسیب شناسی

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۶

اعلام زمان برگزاری جلسه معارفه گروه طب اورژانس

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۶

اعلام زمان برگزاری جلسه معارفه گروه پوست

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۶

اعلام زمان برگزاری جلسه معارفه گروه رادیولوژی

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۶

اعلام زمان برگزاری جلسه معارفه گروه پزشکی هسته ای

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶

اعلام زمان برگزاری جلسه معارفه گروه قلب و عروق

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷

برنامه آموزشی بیمارستانی دستیاران محترم گروه طب اورژانس مرداد ماه 1397

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

برنامه آموزشی بیمارستانی دستیاران محترم گروه طب اورژانس تیرماه 1397

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

برنامه آموزشی بیمارستانی دستیاران گروه طب اورژانس خرداد ماه 1397

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷

برنامه آموزشی بیمارستانی دستیاران گروه طب اورژانس اردیبهشت ماه 1397

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۸ فروردین ۱۳۹۷

برنامه آموزشی بیمارستانی دستیاران گروه طب اورژانس فروردین ماه 1397

..

ادامه...