دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶

کارگاه آموزشی بیماری هپاتیتبر اساس مدل شپ جهت کارمندان اداره بهزیستی توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان

برگزاری کارگاه آموزشی بیماری هپاتیتبر اساس مدل شپ جهت کارمندان اداره بهزیستی توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان   ..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

جلسه بازآموزی و توجیهی اعضای کشیک واحد هاری در شبکه بهداشت و درمان بهارستان

برگزاری جلسه بازآموزی و توجیهی اعضای کشیک واحد هاری در شبکه بهداشت و درمان بهارستان   ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

بازرسی از واحدهای صنفی تولید و عرضه لبنیات توسط بازرسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان بهارستان

ا هدف حفظ و ارتقاء بهداشت و ایمنی مواد غذایی در سطح منطقه ... ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

پلمپ 11 واحد صنفی متخلف بهداشتی توسط بازرسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان بهارستان

واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان اقدام به تعطیلی 11 واحد صنفی متخلف نمود. ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶

برگزاری همایش آشنایی با بهداشت در نانوایی و مضررات استفاده از افزودنی های غیر مجاز برای نانوایان شهرستان بهارستان

همایش آشنایی با بهداشت در نانوایی و مضررات استفاده از افزودنی های غیر مجاز برای نانوایان شهرستان بهارستان برگزار گردید. ..

ادامه...

متن

متن

متن

متن