دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

برگزاری دو کارگاه آموزشی بیماریابی سل و ثبت نظام مراقبت سرفه مزمن در سامانه سیب جهت مراقبین سلامت توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان

23 مهرماه به نام روز ملی مبارزه با بیماری سل ... ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

برگزاری کمیته فوری آمادگی در خصوص ارسال نمونه های آزمایشگاهی توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان

کمیته داخلی آمادگی ارسال نمونه های آزمایشگاهی در مواقع اضطرار  ... ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶

همایش عفاف و حجاب با عنوان چرا زن ، چرا حجاب

برگزاری همایش عفاف و حجاب با عنوان چرا زن ، چرا حجاب توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان برای پرسنل آموزش و پرورش و کارکنان شبکه     ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶

دکتر مقیمی استاندار تهران به همراه مسئولین شهرستانی و دکتر عبادی فرد آذر معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران و دکتر دمیریان مدیر شبکه به

دکتر مقیمی استاندار تهران به همراه مسئولین شهرستانی و دکتر عبادی فرد آذر معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران و دکتر دمیریان مدیر شبکه بهداشت و درمان بهارستان ، با حضور در مزار شهدای والا مقام این شهرستان با اهدای گل و نثار فاتحه به مقام شامخ شهدا ادای احترام نمود ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶

کلاس آموزشی بیماری سل جهت رابطین بهداشت

برگزاری کلاس آموزشی بیماری سل جهت رابطین بهداشت توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان   ..

ادامه...

  • پمفلت 
  • پوستر
  • تراکت
  • بنر
  • مجلد

متن

متن

متن

متن