پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸

برگزاری جلسه کمیته دانشجویی مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی در تاریخ 98/3/4

برگزاری جلسه کمیته دانشجویی مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی در تاریخ 98/3/4 ..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

جلسه ی کمیته ی دانشجویی مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی

 برگزاری جلسه ی کمیته ی دانشجویی مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی  ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸

جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی

جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی  ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷

جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی

 جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷

فراخوان

..

ادامه...
آدرس: بزرگراه شهید همت، جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی، ساختمان شماره­ ی 1- طبقه دوم، مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی

 شماره تماس: 88622607 - 021

متن

متن

متن

متن